ZAPOWIEDŹ: KOLORY POLSKI W ŁOWICZU

ZAPOWIEDŹ: KOLORY POLSKI W ŁOWICZU

To już 10 sezon naszej współpracy z Filharmonią Łódzką, jako lokalny partner Festiwalu „Kolory Polski”. Miło nam poinformować, że 23 sierpnia w Bazylice Katedralnej wystąpi SCHOLA WĘGAJTY w koncercie „Akatyst ku czci Bogarodzicy”

Wykonawcy:

Schola Węgajty w składzie: Marcin Abijski, Michał Biedziuk, Swietłana Butskaya, Adam Cudak, Mieczysław Dziemidowicz, Małgorzata Dżygadło-Niklaus, Maciej Góra, Katarzyna Jackowska, Johann Wolfgang Niklaus, Monika Paśnik-Petryczenko, Serhij Petrychenko, Robert Pożarski, Marcin Szargut, Piotr Szczyglak, Fryderyk Wojda.

SCHOLA WĘGAJTY jako zespół działający w ramach Stowarzyszenia „Węgajty” niedaleko Olsztyna powstała w styczniu 1994 roku. Ensemble tworzą śpiewacy, aktorzy, muzycy, plastycy, teatrolodzy i muzykolodzy pochodzący z 6 krajów europejskich. Schola zajmuje się rekonstrukcją średniowiecznych dramatów liturgicznych, prezentacjami muzyczno-teatralnymi, badaniami nad tradycjami śpiewu liturgicznego i sakralnego, antropologią kultury oraz edukacją i animacją teatralną, muzyczną i plastyczną.

Od 20 lat opracowuje i wykonuje najstarsze europejskie zabytki literacko –muzyczno -dramatyczne (rękopisy polskie, francuskie, włoskie, niemieckie). Ma w swoim dorobku i repertuarze 7 łacińskich średniowiecznych dramatów liturgicznych stanowiących kanon tego gatunku, które były prezentowane w wielu krajach Europy oraz głównych ośrodkach kraju. Poprzez połączenie twórczych sił i doświadczeń aktorów, śpiewaków, instrumentalistów, teatrologów, antropologów, plastyków, językoznawców, liturgistów i przedstawicieli innych komplementarnych dziedzin, zespół wypracował unikalny i rozpoznawalny idiom wykonawczy i stylistyczny oparty na archaicznych i tradycyjnych technikach warsztatu muzyczno-teatralnego.

Wykonywane przez Scholę dramaty liturgiczne można zgrupować w kręgi tematyczne: bożonarodzeniowy – Ordo Stellae, wielkopostny – Planctus Mariae i Ludus Passionis, wielkanocny – Ludus Paschalis, starotestamentowy – Ludus Danielis, maryjny Ordo Annuntiatione oraz Cuda św. Mikołaja – Miracula Sancti Nicolai.

Schola prowadzi od szeregu lat badania terenowe nad tradycją pieśni i obrzędów w formie wypraw i rekonesansów niemal w całej Europie. Programy koncertowe odwołujące się do tych tradycji to: Joculatores Dei , Kanty i psalmy, Okcydent – orient oraz Zamek Warmia. Dom Tańca to program tańców instrumentalnych, cykl warsztatów i biesiad tanecznych wprowadzający świeckie aspekty archaicznych kultur, dopełniając i równoważąc wątki sakralne. W 2010 roku na zamku w Olsztynie miała miejsce premiera spektaklu muzycznego Gra o Świętym Franciszku.

Kiedy Józef Roman Maj, proboszcz kościoła św. Katarzyny na warszawskim Służewie, napisał nowy Akatyst maryjny, poprosił Marcina Abijskiego, kantora prawosławnego klasztoru w Supraślu (pierwszego w Polsce kantora bizantyjskiego wykształconego w tym kierunku w Grecji) o skomponowanie doń muzyki.  Akatyst (z gr. akathistos, od „a” – „nie”, „kathiden” – „siedzieć”) to rodzaj hymnu liturgicznego, typowego dla chrześcijańskich kościołów Wschodu, zwłaszcza posługujących się greką, przede wszystkim dla Cerkwi prawosławnej. Akatyst zawsze śpiewa się na stojąco. Podczas łowickiego koncertu wykona go Schola Węgajty, zespół stworzony w 1994 r. przez Johanna Wolfganga Niklausa i grupę pasjonatów poszukujących dawnych metod wykonawczych, form oraz brzmienia muzyki liturgicznej i religijnej. Czerpią oni zarówno ze źródeł pisanych, jak i z żywej tradycji, zachowanych okruchów obrzędowości. Praktykują chorał gregoriański, łącząc go z tradycją teatru.