DIALEKT KSIĘSTWA ŁOWICKIEGO – WERSJA DLA KAŻDEGO

Łowicki Ośrodek Kultury realizował projekt współfinansowany przez  Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego   i Sportu pt.”DIALEKT KSIĘSTWA ŁOWICKIEGO – WERSJA DLA KAŻDEGO”. Termin realizacji maj – październik 2021. Partnerem była Miejska Biblioteka im.A.K.Cebrowskiego w Łowiczu.

Zadanie miało na celu dokumentację oraz szerokie udostępnienie wiedzy dotyczącej kultury ludowej regionu łowickiego. Łączy treści przekazywane gwarą w formie filmowej ( 9 filmów tematycznych) z wydawnictwem będącym kompendium na temat dziedzictwa kulturowego regionu ze słownikiem wyrażeń gwarowych (nakład 500 egz.).  Projekt, z udziałem twórczyń ludowych, skierowany jest do odbiorców zainteresowanych kulturą ludową, etnografów, nauczycieli, młodzieży. Zadanie ma charakter unikatowy i wielopłaszczyznowy, ponieważ brak jest materiałów mutlimedialnych – z obrazem oraz dźwiękiem – które w sposób uporządkowany poruszają kwestie dialektu łowickiego i prezentują go w sposób przystępny, edukacyjny szerokiemu odbiorcy. Wartość zadania podnosi fakt, że realizowane było w 60. rocznicę śmierci Haliny Konecznej – Świderskiej, wybitnej badaczki dialektu łowickiego. Zarchiwizowany materiał dostępny jest również on-line.

Do projektu zaprosiliśmy twórczynie ludowe: Annę Staniszewską, Barbarę Frątczak i Joannę Bolimowską oraz dr Karolinę Rutkowską, Wojciecha Dębskiego, Jacka Rutkowskiego. Koordynatorami całości przedsięwzięcia byli pomysłodawcy i autorzy wniosku Marzena Kozanecka Zwierz (Miejska Biblioteka) i Maciej Malangiewicz (Łowicki Ośrodek Kultury).

 

Dzięki uprzejmości Muzeum w Łowiczu w dniach 20-23 lipca br. realizowaliśmy  materiał filmowy i zdjęciowy z udziałem łowickich twórczyń ludowych. Tematyczne bloki gwarowe rejestrował Wojciech Dębski w gmachu głównym Muzeum (wnętrze izby z przeł. XIX i XX w., sale wystaw stałych etnograficznych), w mini skansenie przy Muzeum (plenery, wnętrza chałupy „niebieskiej” i „białej”) oraz w Skansenie w Maurzycach (plenery, wnętrza szkoły z Łaźnik, chałupa „Workowskiego”, kościół z Wysokienic).

 

Kolejnym etapem było opracowanie publikacji z tekstami informacyjnymi i słownikiem wyrażeń gwarowych, które pojawiły się w 9 filmach tematycznych (płyta DVD): 1.Strój ludowy na Ziemi Łowickiej, 2. Chata łowicka, budownictwo, 3.Potrawy regionalne, 4.Darcie pierza, 5.Tradycje bożonarodzeniowe, 6. Tradycje wielkanocne, 7. Żniwa, 8.Wesele, 9.Godki z babcinej szuflodki. Teksty opracowały dr. Karolina Wanda Rutkowska i Marzena Kozanecka-Zwierz. Słowniki gwarowe opracowały Anna Staniszewska, Barbara Frątczak i Joanna Bolimowska. Całość została wydana w nakładzie 500 egzemplarzy.

Premiera wydawnictwa z udziałem publiczności odbyła się 27 października 2021 r. w sali widowiskowej Łowickiego Ośrodka Kultury. Premiera online odbyła  się na w grudniu 2021 r. na stronie internetowej Ośrodka i Miejskiej Biblioteki w Łowiczu.

Publikacja PDF

Okładka

GALERIE ZDJĘĆ:

www.facebook.com/lowickiosrodekkultury/photos/pcb.4273608419344545/4273604239344963/ www.facebook.com/lowickiosrodekkultury/photos/pcb.4277078985664155/4277074505664603/ www.facebook.com/lowickiosrodekkultury/photos/pcb.4285218591516861/4285211948184192/ https://www.facebook.com/victoria.radio/photos/pcb.7175119202514216/7175115942514542/