Dom Kultury +


Łowicki Ośrodek Kultury jest beneficjentem programu Dom Kultury + 2010 – 2013

 

loga2(1)Program Dom Kultury + jest pilotażowym projektem organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Do współpracy w ramach tego programu zostały zaproszone wszystkie domy kultury, które widzą potrzebę wypracowania nowej misji i wizji, nawiązania bliskiej współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 

 • Cele Programu Dom Kultury +

– zainicjowanie szeroko rozumianej zmiany w funkcjonowaniu lokalnych instytucji kultury; stworzenie, we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, strategii ośrodka kultury; stworzenie nowoczesnego centrum kultury mocno osadzonego w kontekście lokalnym i społecznym; stworzenie możliwość wielostronnej edukacji kulturalnej; wykształcenie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i jego skutkom; integracja społeczna; budowanie postaw otwartości; powstanie sieci współpracy między domami kultury

 

 • Co oferuje Program Dom Kultury+ ?

– wspieranie rozwoju kompetencji zawodowych pracowników domów kultury, pomoc przy budowaniu strategii funkcjonowania i rozwoju lokalnych instytucji kultury

– wspomaganie działań programowych

– pomoc w zmianach infrastruktury domów kultury

 

 • Przebieg uczestnictwa w programie

 

Priorytet I – cykl szkoleń podstawowych i uzupełniających.

Cykl podstawowy dotyczy budowy strategii domu kultury i zarządzenia procesem zmiany.

Szkolenia uzupełniające wybierają uczestnicy programu wedle własnych potrzeb i oczekiwań (m.in. zarządzanie kulturą, komunikacja i edukacja kulturalna, promocja). Uczestnicy występują do NCK o grant na uczestnictwo w danym szkoleniu.

Coaching – stałe wsparcie przy budowie strategii i jej wdrażaniu.

 

Priorytet II:

Działania programowe – małe granty na realizację konkretnych działań animacyjnych I edukacyjnych

 

Priorytet III:

Działania modernizujące infrastrukturę – realizowany w oparciu o Wieloletni Program Rządowy Kultura+

 

 • Grupa Planowania Strategicznego

Grupa złożona z przedstawicieli ośrodka kultury, instytucji, organizacji działających w Łowicza, która ma za zadanie stworzyć strategię działania ośrodka kultury w oparciu o diagnozę potrzeb społeczności lokalnej.

 


KALENDARIUM UDZIAŁU ŁOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY W PROGRAMIE

„DOM KULTURY+”


 

 • wrzesień 2010 – złożenie wniosku do NCK
 • październik 2010 – decyzja o zakwalifikowaniu się do programu „Dom Kultury +”
 • listopad 2010 – podpisanie umowy z NCK, system identyfikacji wizualnej dla ŁOK, aktualizacja informacji w bazie internetowej DK+
 • listopad 2010 – szkolenie podstawowe ze strategii DK + w Gnieźnie (8-10.11)
 • listopad 2010 – informacja o programie stypendialnym na wyjazdy studyjne oraz aktywny obserwator DK+ (19.11)
 • listopad 2010 – badania ewaluacyjne dla pracowników merytorycznych ŁOK w siedzibie Ośrodka / firma IQS/ (23.11)
 • listopad 2010 – spotkanie partnerów Grupy Planowania Strategicznego w ŁOK (30.11)
 • grudzień 2010 – szkolenie podstawowe ze strategii DK + w Gnieźnie (1-3.12)
 • grudzień 2010 – złożenie wniosku o stypendium na „Wizyty studyjne” (6.12)
 • grudzień 2010 – udział w konferencji „Dom Kultury – nowe otwarcie” w Krakowie (14-15.12)
 • grudzień 2010 – prezentacja fotoreportażu – „Aktywny obserwator kultury”
 • marzec – kwiecień 2011 – szkolenie podstawowe ze strategii DK + w Warszawie
 • kwiecień 2011 – wizyta monitorująca koordynatora programu w ŁOK (19.04)
 • maj 2011 – wizyta studyjna w Małopolskim Instytucie Kultury
 • czerwiec 2011 – akceptacja „Strategii ŁOK” przez Narodowe Centrum Kultury
 • lipiec – sierpień 2011 – złożenie wniosku i otrzymanie dotacji na projekt „Rodzina na plus”
 • wrzesień 2011 – organizacja imprezy „Rodzina na plus” (17-18.09)
 • wrzesień 2011 – wizyta studyjna w MDK Batory w Chorzowie (20-22.09)
 • wrzesień 2011 – opracowanie i złożenie wniosku do NCK na szkolenia uzupełniające (28.09)
 • październik 2011 – otrzymanie dotacji na szkolenia uzupełniające (17.10)
 • listopad 2011 – szkolenia uzupełniające „Zarządzanie projektem” (3.11 i 23.11)
 • listopad 2011 – udział w szkoleniu NCK „Infrastruktura domów kultury” (3-4.11)
 • listopad 2011 – złożenie wniosku do programu operacyjnego „Infrastruktura domów kultury”
 • styczeń/luty 2012 – udział w spotkaniu beneficjentów programu DK+ w Warszawie (31.01-1.02)
 • kwiecień – sierpień 2012 – realizacja wniosku „Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej w ŁOK” (23.04-3.08.12)
 • listopad 2012 – złożenie wniosku do programu operacyjnego „Infrastruktura domów kultury”
 • lata 2013-2015 – realizacja „Stategii ŁOK” ( min. program „Małe Granty”, współpraca z trzecim sektorem, rozwój infrastruktury technicznej, podnoszenie kwalifikacji