Plan zajęć

 

Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Ludowy „KODERKI”

PRÓBY ZESPOŁU W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
budynek Urzędu Miejskiego, al. Sienkiewicza 62


PONIEDZIAŁKI
I GRUPA (MŁODSZA)
16.00 – 17.00  TANIEC

II – GRUPA(STARSZA)
17.00 – 18.30 TANIEC


CZWARTKI
I GRUPA (MŁODSZA)
16.00  – 17.00 TANIEC   |   17.00 – 18.00 ŚPIEW

II GRUPA (STARSZA)
16.00  – 17.00 ŚPIEW   |   17.00 – 18.30 TANIEC

Z A P R A S Z A M Y   D O   W S P Ó Ł P R A C Y !