Plan zajęć

 

Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Ludowy „KODERKI”

Próby zespołu w roku szkolnym 2019/2020  odbywają się w poniedziałki i czwartki w budynku po dawnym Gimnazjum nr 1 w Al. Sienkiewicza.

16.00 – 17.00 |

GRUPA NAJMŁODSZA


17.00 – 18.30 |

GRUPA ŚREDNIA I NAJSTARSZA

 

Z A P R A S Z A M Y   D O   W S P Ó Ł P R A C Y !