Wydawnictwa

Łowicki Ośrodek Kultury zajmuje się działalnością wydawniczą, propagującą dorobek historyczny Łowicza i Ziemi Łowickiej. Poniżej wykaz publikacji, książek, albumów, płyt i filmów wydanych przez naszą instytucję.

 


ALBUMY, KSIĄŻKI, PUBLIKACJE


2000
ŁOWICKA POCZTÓWKA 1899-1999
Edward Miziołek
Wydawcy: Łowicki Ośrodek Kultury, Archiwum Państwowe m.st.Warszawy Oddział w Łowiczu
„Złoty Ekslibris” w Konkursie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi


2004
TADEUSZ GUMIŃSKI 1906-2003
wywiad red. Wojciecha Waligórskiego „Nowy Łowiczanin”
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury


2005
PIEŚNI, PRZYŚPIEWKI LUDOWE I MUZYKA INSTRUMENTALNA W ŁOWICKICH ZESPOŁACH PIEŚNI I TAŃCA
Janusz Kaźmierczak
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury

TOBIE OJCZE. PAMIĘCI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
pokonkursowy tomik poezji Łowickie Warsztaty Literackie
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury

ŚLADY PIERWSZE
tomik poezji Łowickie Warsztaty Literackie
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury


2006
PRZECHADZKA PO ŁOWICZU (reprint)
Romuald Oczykowski
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury

ŚLADY DRUGIE
tomik poezji Łowickie Warsztaty Literackie
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury


2008
PIEŚNI, PRZYŚPIEWKI LUDOWE I MUZYKA INSTRUMENTALNA W ŁOWICKICH ZESPOŁACH PIEŚNI I TAŃCA
Janusz Kaźmierczak
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, wydanie II (współfinansowanie MKiDN)

PODGRODZIE W ŁOWICZU
Krzysztof M. Wiśniewski
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury


2009
KOMENDANCI ARMII KRAJOWEJ OBWÓD ŁOWICZ
Edward M.Tomczak
Wydawcy: Łowicki Ośrodek Kultury, Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

JAN WEGNER. SERCE I UMYSŁ DLA ŁOWICZA. WYBÓR ARTYKUŁÓW
redakcja Marek Wojtylak
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury

JÓZEF CHEŁMOŃSKI (reprint)
Jan Wegner
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury


2012
100 LAT KINA W ŁOWICZU
Maciej Malangiewicz, Jacek Rutkowski
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury (współfinansowanie PISF)
nominacja do Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej


2014
I WOJNA ŚWIATOWA W ŁOWICZU 1914-1918
Maciej Malangiewicz, Jacek Rutkowski
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury (współfinansowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi)
„Złoty Ekslibris” w Konkursie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi

ŚWIĘTA WIKTORIA DZIEWICA I MĘCZENNICA
Stanisław Majkut, prof. Wiesław Jan Wysocki
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury


2015 

KAROL RYBACKI 1859-1935
Zdzisław Kryściak
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury (współfinansowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi)
„Złoty Ekslibris” w Konkursie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi

ZWIERCIADŁO DUSZY – tomik poezji
Krystyna Kunikowska
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury


2016 
ŁOWICZ 1918-1939. KRONIKA FOTOGRAFICZNA
Maciej Malangiewicz, Jacek Rutkowski
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury
„Złoty Ekslibris” w Konkursie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi


2017 
Kalendarz 2018 ŁOWICKI WEHIKUŁ CZASU
planszowe wydawnictwo z archiwalnymi fotografiami miasta
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury


2018
STANISŁAW ROTSTAD 1895-1994 LEKARZ, ŻOŁNIERZ, HUMANISTA
dr Katarzyna Piotrkiewicz
Wydawcy: Łowicki Ośrodek Kultury, Urząd Miejski w Łowiczu

ŁOWICKI FOLKLOR MUZYCZNY. ANTOLOGIA PIEŚNI I MELODII INSTRUMENTALNYCH
Marian Moskwa
Wydawcy: Łowicki Ośrodek Kultury, Łódzki Dom Kultury (współfinansowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi)

ŁOWICZ. PORTRETY MIASTA
Maciej Malangiewicz, Jacek Rutkowski
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury

ROCZNIKI ŁOWICKIE t. II – XV (2000 – 2018)
Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury


2019
ŁOWICKIE NEKROPOLIE. INNY WYMIAR NASZEJ OBECNOŚCI
Jacek Rybus
Syntetyczne opracowanie historii wszystkich łowickich cmentarzy
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury


2020
ROCZNIKI ŁOWICKIE t. XVI
Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury

PRZECHADZKA PO ŁOWICZU
Romuald Oczykowski
Wydawnictwo powstało w 175. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci autora.
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury

ŁOWICKA KULTURA LUDOWA. PAMIĘĆ FOTOGRAFII
Maciej Malangiewicz, Jacek Rutkowski
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury (współfinansowanie MKiDN)


2021
DIALEKT KSIĘSTWA ŁOWICKIEGO. WERSJA DLA KAŻDEGO
Maciej Malangiewicz, Marzena Kozanecka-Zwierz
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury (współfinansowanie MKiDN)


2022
DIALEKT KSIĘSTWA ŁOWICKIEGO. WERSJA DLA KAŻDEGO cz.2
Maciej Malangiewicz, Marzena Kozanecka-Zwierz
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury (współfinansowanie MKiDN)

 


PŁYTY CD/DVD


2002
Płyta CD „ŁOWICKIE GRANIE”
łowicka muzyka ludowa
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury


2008
Płyta CD MUZYKA OCALONA ŁOWICKIE 1952-1959
archiwalna muzyka łowicka
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, Instytut Sztuki PAN (współfinansowanie MKiDN)
II Nagroda Polskiego Radia S.A – Fonogram Źródeł

Płyta CD „A ZAGREJTA MUZYKANTY”
łowicka muzyka ludowa
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury (współfinansowanie MKiDN)


2010
Płyta DVD „HISTORIA JANKA PIWOWARCZYKA”
dokument o losach łowickiego harcerza
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury (współfinansowanie NCK)


2013
Płyta CD „KOLĘDY I PASTORAŁKI”
łowickie kolędy w wykonaniu zespołu Koderki
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury


2014
Płyta DVD „CUDOTWÓRCY”
sylwetki łowickich twórców ludowych
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury (współfinansowanie MKiDN)


2017
Płyta DVD „EDZIU NIE PISKEJ”
sylwetka muzyka ludowego Edwarda Bednarka
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury (współfinansowanie MKiDN)


2018
Płyta CD „DOMANIEWICE. KONCERT DLA MATKI BOŻEJ”
prof. Wiktor Łyjak – organy
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury


2023
Płyta CD „KODERKI 2023”
materiał premierowy z okazji 30 lecia zespołu przy ŁOK
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury