Wydawnictwa

Łowicki Ośrodek Kultury zajmuje się działalnością wydawniczą, propagującą dorobek historyczny Łowicza i Ziemi Łowickiej. Poniżej wykaz publikacji, książek, albumów, płyt i filmów wydanych przez naszą instytucję.

______________________________________________________________________________

2000
ŁOWICKA POCZTÓWKA 1899-1999
Edward Miziołek
Wydawcy: Łowicki Ośrodek Kultury, Archiwum Państwowe m.st.Warszawy Oddział w Łowiczu
„Złoty Ekslibris” w Konkursie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi
______________________________________________________________________________

2004
TADEUSZ GUMIŃSKI 1906-2003
wywiad red. Wojciecha Waligórskiego „Nowy Łowiczanin”
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury

______________________________________________________________________________

2005
PIEŚNI,PRZYŚPIEWKI LUDOWE I MUZYKA INSTRUMENTALNA W ŁOWICKICH ZESPOŁACH PIEŚNI I TAŃCA
Janusz Kaźmierczak
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury

TOBIE OJCZE. PAMIĘCI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
pokonkursowy tomik poezji Łowickie Warsztaty Literackie
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury

ŚLADY PIERWSZE
tomik poezji Łowickie Warsztaty Literackie
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury

______________________________________________________________________________

2006
PRZECHADZKA PO ŁOWICZU (reprint)
Romuald Oczykowski
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury

ŚLADY DRUGIE
tomik poezji Łowickie Warsztaty Literackie
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury

______________________________________________________________________________

2008
PIEŚNI,PRZYŚPIEWKI LUDOWE I MUZYKA INSTRUMENTALNA W ŁOWICKICH ZESPOŁACH PIEŚNI I TAŃCA
Janusz Kaźmierczak
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, wydanie II (współfinansowanie MKiDN)

PODGRODZIE W ŁOWICZU
Krzysztof M. Wiśniewski
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury

______________________________________________________________________________

2009
KOMENDANCI ARMII KRAJOWEJ OBWÓD ŁOWICZ
Edward M.Tomczak
Wydawcy: Łowicki Ośrodek Kultury, Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

JAN WEGNER. SERCE I UMYSŁ DLA ŁOWICZA. WYBÓR ARTYKUŁÓW
redakcja Marek Wojtylak
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury

JÓZEF CHEŁMOŃSKI (reprint)
Jan Wegner
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury

______________________________________________________________________________

2012
100 LAT KINA W ŁOWICZU
Maciej Malangiewicz, Jacek Rutkowski
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury (współfinansowanie PISF)
nominacja do Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

______________________________________________________________________________

2014
I WOJNA ŚWIATOWA W ŁOWICZU 1914-1918
Maciej Malangiewicz, Jacek Rutkowski
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury (współfinansowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi)
„Złoty Ekslibris” w Konkursie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi

ŚWIĘTA WIKTORIA DZIEWICA I MĘCZENNICA
Stanisław Majkut, prof. Wiesław Jan Wysocki
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury2015 

KAROL RYBACKI 1859-1935
Zdzisław Kryściak
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury (współfinansowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi)
„Złoty Ekslibris” w Konkursie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi

ZWIERCIADŁO DUSZY
Krystyna Kunikowska
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury

______________________________________________________________________________

2016 
ŁOWICZ 1918-1939. KRONIKA FOTOGRAFICZNA
Maciej Malangiewicz, Jacek Rutkowski
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury
„Złoty Ekslibris” w Konkursie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi

______________________________________________________________________________

2018
STANISŁAW ROTSTAD 1895-1994 LEKARZ, ŻOŁNIERZ, HUMANISTA
dr Katarzyna Piotrkiewicz
Wydawcy: Łowicki Ośrodek Kultury, Urząd Miejski w Łowiczu

ŁOWICKI FOLKLOR MUZYCZNY. ANTOLOGIA PIEŚNI I MELODII INSTRUMENTALNYCH
Marian Moskwa
Wydawcy: Łowicki Ośrodek Kultury, Łódzki Dom Kultury (współfinansowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi)

ŁOWICZ.PORTRETY MIASTA
Maciej Malangiewicz, Jacek Rutkowski
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury

2000 – 2018
ROCZNIKI ŁOWICKIE t. II – XV
Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury

______________________________________________________________________________

2002
Płyta CD „ŁOWICKIE GRANIE”
łowicka muzyka ludowa
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury

______________________________________________________________________________

2008
Płyta CD MUZYKA OCALONA ŁOWICKIE 1952-1959
archiwalna muzyka łowicka
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, Instytut Sztuki PAN (współfinansowanie MKiDN)
II Nagroda Polskiego Radia S.A – Fonogram Źródeł

Płyta CD „A ZAGREJTA MUZYKANTY”
łowicka muzyka ludowa
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury (współfinansowanie MKiDN)

______________________________________________________________________________

2010
Płyta DVD „HISTORIA JANKA PIWOWARCZYKA”
dokument o losach łowickiego harcerza
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury (współfinansowanie NCK)

______________________________________________________________________________

2013
Płyta CD „KOLĘDY I PASTORAŁKI”
łowickie kolędy w wykonaniu zespołu Koderki
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury

______________________________________________________________________________

2014
Płyta DVD „CUDOTWÓRCY”
sylwetki łowickich twórców ludowych
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury (współfinansowanie MKiDN)

______________________________________________________________________________

2017
Płyta DVD „EDZIU NIE PISKEJ”
sylwetka muzyka ludowego Edwarda Bednarka
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury (współfinansowanie MKiDN)

Kalendarz 2018 ŁOWICKI WEHIKUŁ CZASU
planszowe wydawnictwo z archiwalnymi fotografiami miasta
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury

______________________________________________________________________________

2018
Płyta CD DOMANIEWICE. KONCERT DLA MATKI BOŻEJ
prof. Wiktor Łyjak – organy

______________________________________________________________________________

2019
ŁOWICKIE NEKROPOLIE. INNY WYMIAR NASZEJ OBECNOŚCI
Jacek Rybus
Syntetyczne opracowanie historii wszystkich łowickich cmentarzy
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury

______________________________________________________________________________

2020
ROCZNIKI ŁOWICKIE t. XVI
Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury

PRZECHADZKA PO ŁOWICZU
Romuald Oczykowski
Wydawnictwo powstało w 175. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci autora.
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury

______________________________________________________________________________