Z GWARĄ ZA PAN BRAT!

Z GWARĄ ZA PAN BRAT! – DZIAŁANIA PROMUJĄCE DIALEKT ŁOWICKI

Łowicki Ośrodek Kultury realizował projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury – program EtnoPolska 2020 pt.”Z GWARĄ ZA PAN BRAT! – DZIAŁANIA PROMUJĄCE DIALEKT ŁOWICKI”. Termin realizacji kwiecień – październik 2020.

ZADANIE 1 FISZKI GWAROWE

Pierwsze zadanie przypadające na kwiecień i maj br. to wydanie 600 kompletów fiszek gwarowych łowickich z prawie 300 słowami w gwarze i ich współczesnymi znaczeniami. Materiał do fiszek przygotowała dr Karolina Rutkowska. Graficznie opracował je Jacek Rutkowski. Koordynatorami projektu byli Marzena Kozanecka-Zwierz i Maciej Malangiewicz (autorzy wniosku).

Gwara łowicka była w przeszłości lokalną odmianą języka polskiego, odróżniającą mowę od mieszkańców innych regionów. Zamieszczone w opracowaniu wyrazy były powszechne jeszcze w okresie międzywojennym. Po drugiej wojnie światowej gwara stała się tematem wstydliwym. Pomimo stopniowego zanikania pewnych sformułowań dumni ze swej kultury Księżacy pielęgnowali tradycję mowy regionalnej. Gwarę łowicką badało wielu wybitnych filologów i etnografów. Pośród nich należy wymienić Halinę Świderską-Koneczną i Renatę Marciniak – Firadzę.

ZADANIE 2 WARSZTATY GWAROWE DLA UCZNIÓW ŁOWICKICH SZKÓŁ

6 września rozpoczęły się warsztaty gwarowe dla uczniów łowickich szkół. Zajęcia odbywały się w poniedziałki i czwartki w godzinach popołudniowych i trwały do 5 października.  Twórczynie ludowe w formie warsztatów wykładów i zabaw przekazywały wiedzę o korzeniach naszej księżackiej mowy. Zaproszenie do udziału w projekcie przyjęły Panie: Anna Staniszewska, Joanna Bolimowska i Barbara Frątczak. Warsztaty koordynowali Marzena Kozanecka-Zwierz i Maciej Malangiewicz we współpracy z Anną Zabost i Katarzyną Polak.

 ZADANIE 3 OTWARTY KONKURS MISTRZ MOWY KSIĘŻACKIEJ

W piątek 9 października br. w siedzibie Miejskiej Biblioteki w Łowiczu miała miejsce uroczystość rozstrzygnięcia konkursu „Mistrz mowy księżackiej”.

Komisja konkursowa w składzie: Joanna Bolimowska – twórczyni ludowa, Anna Staniszewska – twórczyni ludowa, prezes łowickiego koła Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Barbara Frątczak – twórczyni ludowa, Anna Zabost – animator kultury, instruktor ŁOK, na posiedzeniu w dniu 8 października br. po ocenie wszystkich zgłoszonych osób w konkursie „Mistrz mowy księżackiej” przyznała następujące nagrody:

– w kategorii dorośli:
I nagroda – Pan Stanisław Madanowski z Boczek Chełmońskich
II nagroda – Pani Zofia Gala ze Skierniewic
III nagroda – Pani Agnieszka Jarka z Łowicza

– w kategorii dzieci i młodzież:
I nagroda – Zuzanna Kostrzewa z Gzinki
II nagroda – Amelia Gładka z Łowicza
II nagroda – Anna Karwowska z Osmólska
III nagroda – Agata Ciesielska z Łowicza
III nagroda – Malwina Ciesielska z Łowicza

Komisja podczas oceny prezentacji brała pod uwagę następujące kryteria: poprawność gwary łowickiej, oryginalność tekstu i ogólny wyraz artystyczny. Przyznano nagrody rzeczowe w wysokości 2500 zł ufundowane przez Narodowe Centrum Kultury i Łowicki Ośrodek Kultury.

Konkurs był ostatnim etapem projektu realizowanego przez Łowicki Ośrodek Kultury we współpracy z Miejską Biblioteką im. A.K. Cebrowskiego z programu „EtnoPolska 2020”. Koordynatorami wszystkich działań byli Marzena Kozanecka-Zwierz i Maciej Malangiewicz.

Realizacja zadania miała na celu wzmacnianie tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym w oparciu na piękno folkloru łowickiego przedstawionego przez pryzmat dialektu, co dla dziedzictwa naszego regionu jestniezwykle ważne.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2020.

GALERIE ZDJĘĆ:
https://www.facebook.com/lowickiosrodekkultury/posts/3331827773522619
https://www.facebook.com/lowickiosrodekkultury/posts/3474995499205845
https://www.facebook.com/lowickiosrodekkultury/posts/3487319724640089


REALIZATORZY PROJEKTU

FISZKI GWAROWE

dav

WARSZTATY GWAROWE

MISTRZ MOWY KSIĘŻACKIEJ

PROMOCJA PROJEKTU

dav