DZIEDZICTWO MUZYKĄ SPLECIONE

DZIEDZICTWO MUZYKĄ SPLECIONE – ŁOWICKIE

Zadanie ma charakter wielopłaszczyznowy i międzypokoleniowy. Polega na organizacji warsztatów muzyki ludowej regionu łowickiego zakończonych otwartym koncertem z udziałem publiczności. Silna potrzeba popularyzacji muzyki źródłowej wśród mieszkańców naszego regionu to impuls do powstania w ramach projektu ogniska warsztatowego z udziałem muzyków różnych generacji, którzy uczyć będą kolejne pokolenie. Projekt kierowany jest do osób zainteresowanych wykonawstwem muzyki tradycyjnej w każdym wieku –  instrumentalistów, skrzypków, akordeonistów, bębenistów i śpiewaków. W Łowickiem żywe są tradycje zespołów i kapel ludowych, choć lata ich świetności przemijają. Ilość zespołów zmniejsza się, a ich repertuar często jest podobny i coraz bardziej odległy od słabo już ,,bijącego źródła”. Poprzez warsztaty i spotkania międzypokoleniowe, chcemy odkryć na nowo nasze korzenie i przypomnieć stare, zapomniane melodie – kujawiaki, kujony, oberki, polki oraz pieśni i przyśpiewki ludowe. Do projektu zapraszamy doświadczonych folklorystów – muzyków i śpiewaków. Całość działań zostanie zarejestrowana w formie fotorelacji, koncert finałowy
będzie zarejestrowany. Zarchiwizowany materiał dostępny będzie on-line.

Drugi element projektu to zbiórka publiczna archiwalnych fotografii prezentujących łowickich muzyków i kapele ludowe. Zdjęcia z okresu przedwojennego i pierwszych dekad powojennych zostaną opracowane, zdigitalizowane i opisane. Powstanie plenerowa wystawa a cały zebrany zasób udostępniony on-line.


ETAP 1 – ZBIÓRKA PUBLICZNA


W pierwszym etapie projektu (czerwiec – lipiec 2023) zbieraliśmy stare fotografie z lat 1900-1990 przedstawiające muzykantów i muzyków ludowych regionu łowickiego. Mieliśmy świadomość że jest to bardzo liczna grupa, tym bardziej że wielu znaliśmy i pamiętamy. Poprzez zbiórkę chcieliśmy przypomnieć ich twarze, sylwetki, emocje i instrumenty. Najstarsze pokolenie muzyków Łowickiego reprezentowali skrzypkowie min.: Grzegorz Gać ze Skowrody ur.1878, Tomasz Latoszewski z Chąśna ur.1909 ,Franciszek Maradziecki z Mszadli ur. 1897, Franciszek Adamczewski z Franciszkowa Starego ur.1917, Władysław Biedrzycki z Głowna ur.1901, Konstanty Kędziora ur.1917, Józef Rosiński z Michowic ur.1900, Franciszek Maradziecki z Mszadli ur.1897, Eugeniusz Modzelewski ur.1916 czy harmoniści i akordeoniści: Jan Aleksandrowicz z Polesia ur.1902, Adam Radzymiński z Dobrzelina ur.1907, Konstanty Kędziora ur.1916 r. Koordynatorami zbiórki byli Maciej Malangiewicz (pomysłodawca projektu) i Anna Zabost. Konsultantem zbiórki był nieoceniony muzyk Eugeniusz Strycharski ur.1947, syn harmonisty Mariana Strycharskiego (1925-2002). Pomagali nam min. Anna Zabost, Małgorzata Łykowska, Jerzy Jasiak, Jacek Rutkowski, Marek Trepa. Łącznie udało się ustalić 70 nazwisk muzyków urodzonych pomiędzy latami 1878-1958.


ETAP 2 – WYSTAWA PLENEROWA


Wystawa plenerowa (sierpień 2023), przedstawia na 16 planszach, 56 wybranych fotografii, które zostały zdigitalizowane, opracowane i opisane. Duża cześć muzykantów i muzyków została rozpoznana. W dużej części udało się ustalić ich daty urodzin i śmierci. Projekt graficzny wystawy opracował grafik Jacek Rutkowski. Wystawa jest prezentowana w parku przy Baszcie gen.Klickiego. Jesienią będzie udostępniona online na stronie internetowej Łowickiego Ośrodka Kultury.

Mamy świadomość że lista muzyków i muzykantów jest znacznie dłuższa i wspólnie możemy ją powiększyć w przyszłości ….


ETAP 3 – WARSZTATY MUZYCZNE I KONCERT FINAŁOWYW piątek 29 września odbył się Łowickim Ośrodku Kultury KONCERT FINAŁOWY „DZIEDZICTWO MUZYKĄ SPLECIONE”. Został zarejestrowany i jest do obejrzenia na naszym kanale www.youtube.com/@lowickiosrodekkultury9468

Wystąpili:
MISTRZOWIE TRADYCJI: Stanisław Madanowski (Boczki Chełmońskie – śpiew), Jan Szymańki (Albinów – harmonia), Wincenty Igielski (Łowicz – harmonia, bębenek ludowy), Eugeniusz Strycharski (Łowicz – klarnet), Szymon Mońka (Zduny – akordeon), Weronika Mońka-Chwała (Zielkowice – skrzypce).

UCZNIOWIE: skrzypkowie: Nadia Siewiera, Noemi Masłowska, Malwina Urbanek, Kazimierz Osówniak, Magdalena Myszewska, Wojciech Kosmowski, Oskar Jędrachowicz, Ewelina Posłajko -Jędrachowicz, Ewa Woźniak, Marianna Kotlarska, Aleksandra Szczepanik, Artur Kubik; akordeoniści: Mateusz Urbanek, Antoni Szkopiak, Franciszek Marszałowski, Franciszek Wojda, Weronika Myszewska.

PROWADZENIE: Maciej Malangiewicz

REALIZACJA: Anna Zabost, Jacek Florczak, Jakub Papuga, Mateusz Rudak, Albert Politowicz

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury ETNOPOLSKA 2023