Sklep


info Wszystkie wydawnictwa są do nabycia w:
Łowickim Ośrodku Kultury, ul. Podrzeczna 20, 99-400 Łowicz
I piętro, pokój 107 /pon – pt w godz. 8.00 – 16.00/ – wystawiamy faktury
Sprzedaż wysyłkowa – kontakt:
Ewa Kochanek-Zbróg – ewa@lok.art.pl

 


KSIĄŻKI I ALBUMY


Łowicki Ulicznik. W poszukiwaniu ulicy Dogodnej

Ulicami Łowicza przemieszczamy się codziennie i tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy o ich znaczeniu dla funkcjonowania miasta. Pieszo pokonujemy przeważnie te same trasy, ale samochodem czy na rowerze musimy dostosować się do aktualnej organizacji ruchu i zwykle zdarza się nadkładać drogi. Czy zastanawialiście się kiedyś, że to właśnie dawne ulice w Łowiczu są najstarsze? Żaden kościół czy inna budowla ulicom nie dorówna. Ich fenomen polega też na tym, że nie gdzie indziej jak na ulicach działa się, i nadal się dzieje, historia. Wszystko inne jest do ulic dodatkiem. Niby każda z nich stanowi osobny byt, ma swoją nazwę i długość, a jednak nie funkcjonują samodzielnie, lecz w mniej czy bardziej wygodnym, unikalnym układzie urbanistycznym.

Autorzy: Maciej Malangiewicz, Jacek Rutkowski wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, 2024 r., cena 30 złPrzechadzka po Łowiczu

Literacki spacer ulicami dawnego Łowicza. Wspaniała pozycja do poznania lokalnej historii miasta.

Rok 2020, dzięki inicjatywie łowickiego PTTK oddział w Łowiczu, został ogłoszony Rokiem Romualda Oczykowskiego. To jeden z wybitnych łowickich działaczy społecznych przełomu XIX i pocz. XX wieku, nazywany „Ojcem miasta”. Był kolekcjonerem, literatem, autorem pierwszego przewodnika “Przechadzka po Łowiczu”. W 1908 r. współorganizował powstanie łowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Działał w Ochotniczej Straży Ogniowej, ruchu teatralnym, wspierał szpital św. Tadeusza i łowickie bernardynki.

Autor: Romuald Oczykowski, wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, 2020 r., cena 25 złStanisław Rotstad (1895 – 1994). Lekarz, żołnierz, humanista

Książka została wydana z okazji łowickich obchodów 100 lecia Niepodległej.

Przedstawia postać Stanisława Rotstada, człowieka, który był naocznym świadkiem i aktywnym uczestnikiem wydarzeń przez niemal cały XX wiek. Człowieka nietypowego, oddanego bez reszty służbie ojczyźnie i ludziom. Autorka postawiła sobie za zadanie przedstawienie go w trzech różnych życiowych rolach. Był on przede wszystkim przez większość swojego życia lekarzem. To jednak nie przeszkodziło mu być w pierwszej połowie swojego życia żołnierzem i przez całe życie humanistą. Postać Stanisława Rotstada nie doczekała się jak dotąd monografii.

Autor: Katarzyna Piotrkiewicz, wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, 2018 r., cena 25 złRoczniki Łowickie tom XVI

Periodyk zawiera bardzo bogaty materiał dotyczący dziejów Łowicza i regionu:

Feliks Chojecki, Szkice z dziejów Bednar, Teresa Domińczak, Z dziejów szkolnictwa powszechnego w Łowiczu (do 1920 r.), Marek Wojtylak, Konspiracja Związku Obrońców Rzeczypospolitej w Łowiczu, Marianna Czapnik, Bibliofilski księgozbiór arcybiskupa gnieźnieńskiego Macieja Drzewickiego świadectwem kultury książki w dawnym Łowiczu, Marzena Kozanecka–Zwierz, Prace konserwatorskie w działalności Muzeum w Łowiczu w ostatnich latach, Agnieszka Walczak, Jubileusz 500-lecia kościoła pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sobocie, Agnieszka Chmielewska, Karol Borecki – nieborowski ogrodnik i społecznik, Krystyna Gaczyńska, Portret kobiety polskiej wsi – Magdalena Urbankowa, Aleksander Niebudek, Harcerstwo to braterstwo i służba – druh harcmistrz Jerzy Miecznikowski, Elżbieta Katarzyńska, Bohaterowie Niepodległej – Jan Zbudniewek (1898 – 1981), Stefan Antonowicz – nauczyciel Państwowego Liceum i Gimnazjum Żeńskiego im. J. U. Niemcewicza w Łowiczu – opowieść wnuka Bolesława Antonowicza, Stanisław Stanisławski o stanie sanitarnym Łowicza na przełomie XIX i XX w., oprac. Michał Kazimierz Gajzler, Zdzisław Kryściak, 110 lat Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego w Łowiczu, Kalendarium wydarzeń kulturalnych w Łowiczu w 2018 r., oprac. Jacek Rybus, Z działalności Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 2018 r., oprac. Marek Wojtylak, Tadeusz Żaczek.

Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, cena 20 złŁowicz inside and outside

Bogato ilustrowana historia miasta Łowicza na przestrzeni wieków.

Tekst: Zdzisław Kryściak, Wydawca: Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łowiczu,
Ilość stron: 144, cena 38 zł

 

 

 Audiobook książki Józefy Bogusz-Dzierżkowej „Smak ziemi. Smak życia”

Audiobook powstał na podstawie książki wydanej w 2001 roku. Autorka opisuje w niej życie swoje oraz lokalnej społeczności Ziemi Łowickiej od dzieciństwa po początek lat 60. Całość nagrania  trwa 15 godzin.  Józefa Bogusz Dzierżkowa urodziła się 5 września 1923 roku we wsi Szymanowice, powiat  łowicki. Całe życie związana z życiem i pracą na wsi, działaczka ruchu ludowego, znana komentatorka wydarzeń życia społecznego.

Wydawca Józefa Dzierżek, 2019, cena 20 złŁowicz. Portrety miasta

Albumu „Łowicz. Portrety miasta” zawiera pół tysiąca w większości niepublikowanych zdjęć z lat 1918-2018. Projekt przygotowany został na 100 lecie Niepodległej przez Macieja Malangiewicza i Jacka Rutkowskiego. Swoje zbiory do publikacji udostępnili mieszkańcy miasta i regionu oraz lokalne instytucje. Zebrany materiał ikonograficzny przekroczył dwa tysiące zdjęć.

Autor: Maciej Malangiewicz, Jacek Rutkowski, wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, oprawa twarda 200 stron, cena 45,00 zł

 

 Łowicki Folklor Muzyczny. Antologia pieśni i melodii instrumentalnych

Książka Łowicki folklor muzyczny. Antologia pieśni i melodii instrumentalnej jest najobszerniejszym z dotychczas opublikowanych zbiorów obejmujących repertuar regionu łowickiego. Autor, wychowany wśród Łowiczan, zbudował w toku 50 lat pracy prawdziwy pomnik – księgę nut i tekstów najbardziej uczuciowej dziedziny kultury tradycyjnej, jaką jest pieśń i melodia instrumentalna. Marian Moskwa traktował pieśni i melodie instrumentalno-taneczne nie tylko jako dziedzinę godną utrwalenia na piśmie, ale też jako wdzięczne pole do opracowań wokalnych, instrumentalnych, aranżacji podjętych z myślą o zespołach pieśni i tańca, z którymi współpracował. Niniejszy zbiór dokumentalny jest tylko częścią spuścizny autora, antologią o charakterze źródłowym, obejmującą repertuar łowicki, częściowo popularyzowany od co najmniej pół wieku przez liczne zespoły łowickie i ich wybitnych solistów. Dzieło ukończone przez Mariana Moskwę w roku 1996 wiele lat czekało na opublikowanie.

Autor: Marian Moskwa, koncepcja wydania i współpraca: Maciej Malangiewicz, wydawca: Łódzki Dom Kultury, współwydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, 408 stron, cena 40,00 zł (brak)Roczniki Łowickie tom XV

Pozycja przygotowywana przez Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Zawartość tomu obejmuje:
ARTYKUŁY: Teresa Iwanowska, Społecznik, filantrop, patriota. Henryk Sienkiewicz w ostatnich latach życia, Kazimierz Przybysz, Zachowania społeczności ziemi łowickiej wobec exodusu ludności powstańczej Warszawy, Katarzyna Skierska-Pięta, Działalność Kościoła katolickiego oraz relacje władzy z Kościołem w powiecie łowickim w latach 1945 — 1975; PRZYCZYNKI: Krzysztof Fafiński, Zarys historyczny NSZZ „Solidarność” w Łowiczu w latach 1980 — 1990. Wspomnienia z działalności nauczycielskiej „Solidarności”, Stanisław Antoni Masztanowicz, Pobór roczników 1890 — 1894 w powiatach: gostynińskim, łowickim i sochaczewskim w sierpniu 1920 roku, Katarzyna Skierska-Pięta, Paweł Pięta, Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców powiatu łowickiego. Podsumowanie realizacji projektów: „Łowiccy seniorzy XXI wieku” oraz „Księżacy on—line”, Tomasz Stolarczyk, Książki służące do nauki języków: polskiego, francuskiego, niemieckiego i łacińskiego w pijarskiej szkole wydziałowej w Łowiczu w świetle inwentarzy bibliotecznych z 1817 roku, Krzysztof Marek Wiśniewski, Renesansowy pomnik kobiety na ścianie kościoła pw. Świętego Ducha w Łowiczu; BIOGRAFIE: Szymon Nowak, Wyklęty Księżak od „Jastrzębia” i „Żelaznego” Mieczysław Małecki „Sokół”, Aleksander Niebudek, Stefania Studzińska — harcerka, nauczycielka rodem z Łowicza, Przemysław Rukat, Jan Herduś i Henryk Krawczyk — nauczyciele szkół łowickich — ofiary dwóch systemów totalitarnych;  WSPOMNIENIA: Zbigniew Adamas, Wspomnienia łowickiego nauczyciela i żołnierza z lat 1933 — 193, Elżbieta Milbert, Między Łowiczem a Warszawą. 180 lat historii rodziny Obrębskich;  STOWARZYSZENIA: Anna Bieguszewska, 10 lat „Radości”KRONIKA: Kalendarium wydarzeń kulturalnych w Łowiczu w 2017 r., oprac. Jacek Rybus, Z działalności Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 2017 r.

Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, cena 20,00 złRoczniki Łowickie tom XIV

Pozycja przygotowywana przez Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Roczniki zawierają artykuły, przyczynki i materiały historyczne dotyczące Łowicza i regionu łowickiego różnych autorów.

ARTYKUŁY: Zestawienie zawartości „Roczników Łowickich” za lata 2003 – 2015 wydanych w latach 2004 – 2017, Zestawienie zawartości „Roczników Łowickich” za lata 2003 – 2015 wydanych w latach 2004 – 2017 z podziałem na po-szczególne działy, Zestawienie zawartości „Roczników Łowickich” za lata 2003 – 2015 wydanych w latach 2004 – 2017 według nazwisk autorów. MATERIAŁY:Pawłowska–Kalinowska Agnieszka, Projekt „Akcja AB w Łowiczu. Wiersze i sonety łowickie Tadeusza Bączkowskiego”, Materiały z sesji popularnonaukowej „W 75. Rocznicę Akcji AB w Łowiczu” w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu 1 kwietnia 2016 r.: Niebudek Aleksander, Kalendarium Akcji AB w Łowiczu, Wojtylak Marek, Tadeusz Bączkowski – drukarz i wydawca, Żaczek Tadeusz, Skutki Akcji AB w Łowiczu. KRONIKA: Kronika obchodów 880-lecia Łowicza, oprac. Michał Zalewski, Grzegorz Turski, Z działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawcze-go w Łowiczu w 2016 roku, oprac. Zdzisław Kryściak, Z działalności Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 2016 r., oprac. Marek Wojtylak, Tadeusz Żaczek

Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, cena 20,00 złWszystkie kolory Łowicza i Ziemi Łowickiej – przewodnik

Wydawnictwo zawiera mapy wycieczek, informacje o niezwykłej historii, perłach architektury i żywym folklorze Łowicza i Ziemi Łowickiej. Tekst współtworzył łowicki przewodnik PTTK Zdzisław Kryściak.

Wydawca: Urząd Miejski w Łowiczu / Euro Pilot
Wymiary: 21,5 cm x 74,5cm, 48 stron, oprawa miękka, cena 12,90 zł

 ROCZNIKI TOM 13Roczniki Łowickie tom XIII

ARTYKUŁY: Marianna Czapnik, Księgozbiory klasztorów w Łowiczu i ich pokasacyjne losy; Teresa Iwanowska, Harcerze łowiccy na międzynarodowym zlocie skautów w Gödölö na Węgrzech; Grzegorz Trafalski,Funkcjonowanie łowickich urzędów stanu cywilnego w latach 1808 – 1815; Katarzyna Skierska–Pięta, Sytuacja polityczna w powiecie łowickim po II wojnie światowej; PRZYCZYNKI: Tomasz Stolarczyk, Dzieła teologiczne i komentarze do Pisma Świętego w zbiorach łowickiej biblioteki Braci Mniejszych Obserwantów (bernardynów) w świetle siedemnastowiecznych inwentarzy Jana Wężyka i Macieja Makowskiego; Jan Wegner, Skarby kultury polskiej w łowickiej kolegiacie (1944/1945); BIOGRAFIE: Halina Kowalska, W służbie Polski i Polaków; Aleksander Niebudek, Gustaw Studziński ps. „Powała” – ostatni Komendant Chorągwi Mazowieckiej „Ul Puszcza Lewa” Szarych Szeregów (1913 – 1946); Szymon Nowak, Wyklęty „Sęp” z Łowicza. Tadeusz Ośko vel Wojciech Kossowski; STOWARZYSZENIA: Katarzyna Skierska–Pięta, Paweł Pięta, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”. Z tradycją w nowoczesność. Obchody jubileuszu 40-lecia działalności Zespołu; Henryk Zasępa, Akademickie Koło Łowiczan; Anna Bieguszewska, Miejski Dzień Seniora – 2015; WSPOMNIENIA: Krystyna Gaczyńska, Powroty do Łowicza – do rodzinnych ścieżek pamięci; Elżbieta Milbert, Między Warszawą a Łowiczem (sto lat historii rodziny Goździków);  MATERIAŁY: Materiały z sesji naukowej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Muzeum w Łowiczu 12 września 2015 r.:; – Andrzej Kostusiak, Historia Skierniewickiego Klubu Kolekcjonera, – Tomasz Romanowicz, Najciekawsze kolekcje w Dziale Dokumentacji Historycznej Muzeum w Łowiczu; Marek Wojtylak, Archiwalia rodzinne w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu; Z działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego w Łowiczu w 2015 r.

Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, wymiary: 15,5 cm x 22 cm, 284 strony, oprawa miękka, cena 20 złKarol Rybacki 1859 – 1935

Karol Jan Rybacki – drukarz, księgarz, wydawca, działacz Resursy Rzemieślniczej,Ochotniczej Straży Ogniowej, Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, działacz samorządowy – wybitna postać na niwie łowickiego społecznikostwa.Był pierwszym prezesem założonego w 1908 roku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Łowiczu, którego kontynuatorem tradycji jest Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze. W bieżącym roku mija 80. rocznica jego śmierci, dlatego PTTK uchwalił 2015 Rokiem Karola Rybackiego. Rybacki jest kojarzony jako założyciel i redaktor pisma „Łowiczanin”, mniej znana jest jego działalność w licznych stowarzyszeniach i organizacjach, czy zaangażowanie w pracach na rzecz miasta. Problem stanowi dotarcie do wielu jego druków, publikacji i książek wydanych w drukarni. Równie trudne jest odnalezienie książek jego autorstwa. Jeszcze w mniejszym stopniu znane jest jego życie rodzinne, które było pełne zawirowań, problemów, a nawet niebezpieczeństw. Większość z ponad 75 lat życia spędził w naszym mieście. Włączył się w jego tkankę w okresie bardzo trudnym, pod koniec lat 80. XIX wieku, przeżył okres rewolucji 1905 roku, czas I wojny światowej, odzyskania niepodległości przez Polskę i walki o nią z najeźdźcą bolszewickim, kształtowania się władz II Rzeczypospolitej. W każdym z tych fragmentów dziejów starał się być krytycznym obserwatorem i obywatelem Łowicza. Cieszył się jego sukcesami i martwił problemami. Niekiedy można odnieść wrażenie, że ważniejsze było dobro miasta i społeczności łowickiej, niż jego życie osobiste. Dzięki tej książce jego postać stanie się bliższa mieszkańcom Łowicza. Wydawnictwo zostało wzbogacone licznymi zdjęciami pochodzącymi ze zbiorów Muzeum w Łowiczu, Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu, kolekcjonerów prywatnych i własnych autora książki. W publikacji wykorzystano też materiały zawarte w „Łowiczaninie”, „Gazecie Łowickiej” oraz w pismach ogólnopolskich. Wątki rodzinne przeanalizowano na podstawie dokumentów pozyskanych z Archiwum w Łodzi i kancelarii Katedry Łowickiej. Jednym z ciekawszych źródeł okazała się „Kronika Rodzinna Rybackich” napisana przez Leonarda Rybackiego, udostępniona przez wnuka Piotra Rybackiego z Milanówka. Nad poszukiwaniami i pracami przy publikacji zawsze czuwał „dobry duch”, który wspierał działania Autora …

Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, wymiary: 20,5 cm x 20,5 cm, oprawa twarda, cena 25 złJaśko Badylów, obrazek sceniczny w 3-ch odsłonach z życia chłopów Księstwa Łowickiego

Reprint z 1925 roku wydany nakładem księgarni K. Rybackiego.
Rzeczywiste zdarzenie pisane gwarą Księstwa Łowickiego

Wydawca: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu, 32 strony, wymiary: 13 cm x 20 cm, oprawa miękka, cena 5 zł

 

 

 Roczniki Łowickie tomy: XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III

Pozycja przygotowywana przez Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Roczniki Łowickie ukazują się od 2003 roku. Zawierają artykuły, przyczynki i materiały, biografie dotyczące Łowicza i regionu łowickiego.

Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, wymiary: 15,5 cm x 22 cm, oprawa miękka, cena 20 zł

 Święta Wiktoria dziewica i męczennica

Autorzy publikacji podjęli się trudu zebrania bogatych materiałów odnoszących się do dziejów kultu św. Wiktorii oraz ich naukowego opracowania.

Autorzy: ks. Stanisław Majkut, Wiesław Jan Wysocki
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, 2014, 160 stron, wymiary: 21,5 cm x 30,5 cm, oprawa twarda, cena 30 zł

 

 

 Komendanci Armii Krajowej Obwód Łowicz

Książka przedstawia sylwetki łowickich dowódców AK oraz szereg faktów opisujących działalność podziemia w naszym mieście.

Autor: Edward M.Tomczak pod redakcją naukową Marka Wojtylaka

Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury / Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2009,  liczba stron 120, oprawa miękka, cena 10 zł

 Jan Wegner. Serce i umysł – dla Łowicza. Wybór artykułów

Książka wydana w setną rocznicę urodzin dr Jana Wegnera, zawiera artykuły popularyzujące dzieje Łowicza.

Pod redakcją Marka Wojtylaka
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, 2009, 168 stron, oprawa miękka, cena 10 zł

 chelmonski_reprintJózef Chełmoński /reprint/

Reprint publikacji w „100 lecie urodzin dr Jana Wegnera – Honorowego Obywatela Łowicza” z 1958 roku wydanej przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej z serii „Wiedza i Sztuka” pod redakcją Julii Szaniawskiej.

Autor: Jan Wegner
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, Poligrafia s.j, 2009, 60 stron, oprawa miękka, cena 10 zł

 

 Leksykon prasy łowickiej

Pozycja prezentuje dorobek łowickiego czasopiśmiennictwa do roku 1997.

Autor Wiesław Jan Wysocki

Wydawca: Archiwum Państwowe miasta stołecznego Warszawy oddział w Łowiczu, 1997, 208 stron, wymiary 16 cm x 23 cm, oprawa miękka, cena 15 zł

 

 

 

 

 PŁYTY CD

NOWOŚĆ!!!
Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Ludowy Koderki” 
„30 lat w Łowickim Ośrodku Kultury 1992-2022”

Płytę zarejestrowano 22 kwietnia w Łowickim Ośrodku Kultury. W nagraniu wzięło udział 60 dzieci i młodzieży oraz 6 osobowa kapela ludowa. Na krążku jest 15 utworów w wykonaniu zespołu oraz solistów : Magdaleny Myszewskiej, Marii Wróblewskiej, Wiktorii Kuś, Szymona Kosmowskiego, Wojciecha Kosmowskiego, Filipa Jabłońskiego, Franciszka Wojdy, Jagody Pokory, Antoniego Lusa, Łucji Kowalik, Zofii Wojtysiak, Mai Pudłowskiej i Ignacego Barlaka.

Spis utworów: 1. Chodzony 3:57, 2. Łowiczanka 2:18, 3. Co tu robić w taki dziń 1:52, 4. Bandoska (Magdalena Myszewska) 2:19, 5. Ta naso wiosecka 2:30, 6. Bańdurka 1:38, 7. Do Łowica Józek jedzie (Maria Wróblewska) 1:38, 8. Idzie skrzypek 1:45, 9. Łoj stary (Wiktoria Kuś, Szymon Kosmowski) 3:45, 10. Gdzie idziesz Wojtek (Wojciech Kosmowski) 1:51, 11. Zielona stecka (Magdalena Myszewska) 4:13, 12. Serce 2:48, 13. Łowickie chłopoki (Maria Wróblewska, Filip Jabłoński) 3:06, 14. Przyśpiewki (Franciszek Wojda, Jagoda Pokora, Antoni Lus, Łucja Kowalik, Zofia Wojtysiak, Wojciech Kosmowski, Maja Pudłowska, Ignacy Barlak) 3:52, 15. Wiązanka walczyków (Maria Wróblewska, Filip Jabłoński) 7:02

Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, projekt graficzny płyty i książeczki: Jacek Rutkowski, koordynacja: Maciej Malangiewicz, cena 35,00 zł„Domaniewice – Koncert dla Matki Bożej”

Płyta CD wybitnego organisty pana prof. Wiktora Łyjaka. Wydanie jej ma związek z jubileuszową XXX edycją Międzynarodowego Festiwalu Organowego „J.S. Bach” w Łowiczu i rocznicą 100 lecia Niepodległej.

Materiał został zarejestrowany w Sanktuarium Matki Bożej Domaniewickiej Pocieszycielki Strapionych na słynnych i niepowtarzalnych organach w kształcie orła. Na płycie znajdzie się 18 kompozycji a łączny czas wynosi 58 min.

Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, projekt graficzny płyty i książeczki: Krystian Cipiński, koordynacja: Maciej Malangiewicz, cena 20,00 złMuzyka ocalona – Łowickie 1952-1959

Płyta prezentuje pierwsze powojenne a zarazem najstarsze z zachowanych rejestracji fonograficznych tradycyjnej muzyki regionu łowickiego. Nagrań dokonały ekipy terenowe Państwowego Instytutu Sztuki podczas ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego (nagrania z 1952 r.) oraz studenci Muzykologii UW podczas obozu studenckiego zorganizowanego w Łowickiem i kierowanego przez Mariana Sobieskiego (nagrania z 1959 r.).

Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury,  cena: 20 złPOCZTÓWKI ŁOWICKIE, 0,50/szt.PODKOSZULKI CHŁOPI FOREVER 35 zł /szt. – edycja limitowana!


Damskie i męskie podkoszulki we wszystkich rozmiarach. Projekt graficzny Jacek Rutkowski

PODKOSZULKI ŁOWICKIE, 25 zł-35 zł /szt.