Sklep


info Wszystkie wydawnictwa są do nabycia w:
Łowickim Ośrodku Kultury, ul. Podrzeczna 20, 99-400 Łowicz
I piętro, pokój 107 /pon – pt w godz. 8.00 – 16.00/ – wystawiamy faktury
Sprzedaż wysyłkowa – kontakt:
Ewa Kochanek-Zbróg – ewa.kochanek-zbrog@lok.art.pl

 


NOWOŚĆ!  Przechadzka po Łowiczu

Literacki spacer ulicami dawnego Łowicza. Wspaniała pozycja do poznania lokalnej historii miasta.

Rok 2020, dzięki inicjatywie łowickiego PTTK oddział w Łowiczu, został ogłoszony Rokiem Romualda Oczykowskiego. To jeden z wybitnych łowickich działaczy społecznych przełomu XIX i pocz. XX wieku, nazywany „Ojcem miasta”. Był kolekcjonerem, literatem, autorem pierwszego przewodnika “Przechadzka po Łowiczu”. W 1908 r. współorganizował powstanie łowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Działał w Ochotniczej Straży Ogniowej, ruchu teatralnym, wspierał szpital św. Tadeusza i łowickie bernardynki.

Autor: Romuald Oczykowski, wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, 2020 r., cena 25 złRoczniki Łowickie tom XVI

Periodyk zawiera bardzo bogaty materiał dotyczący dziejów Łowicza i regionu:

Feliks Chojecki, Szkice z dziejów Bednar, Teresa Domińczak, Z dziejów szkolnictwa powszechnego w Łowiczu (do 1920 r.), Marek Wojtylak, Konspiracja Związku Obrońców Rzeczypospolitej w Łowiczu, Marianna Czapnik, Bibliofilski księgozbiór arcybiskupa gnieźnieńskiego Macieja Drzewickiego świadectwem kultury książki w dawnym Łowiczu, Marzena Kozanecka–Zwierz, Prace konserwatorskie w działalności Muzeum w Łowiczu w ostatnich latach, Agnieszka Walczak, Jubileusz 500-lecia kościoła pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sobocie, Agnieszka Chmielewska, Karol Borecki – nieborowski ogrodnik i społecznik, Krystyna Gaczyńska, Portret kobiety polskiej wsi – Magdalena Urbankowa, Aleksander Niebudek, Harcerstwo to braterstwo i służba – druh harcmistrz Jerzy Miecznikowski, Elżbieta Katarzyńska, Bohaterowie Niepodległej – Jan Zbudniewek (1898 – 1981), Stefan Antonowicz – nauczyciel Państwowego Liceum i Gimnazjum Żeńskiego im. J. U. Niemcewicza w Łowiczu – opowieść wnuka Bolesława Antonowicza, Stanisław Stanisławski o stanie sanitarnym Łowicza na przełomie XIX i XX w., oprac. Michał Kazimierz Gajzler, Zdzisław Kryściak, 110 lat Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego w Łowiczu, Kalendarium wydarzeń kulturalnych w Łowiczu w 2018 r., oprac. Jacek Rybus, Z działalności Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 2018 r., oprac. Marek Wojtylak, Tadeusz Żaczek.

Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, cena 20 złŁowicz inside and outside

Bogato ilustrowana historia miasta Łowicza na przestrzeni wieków.

Tekst: Zdzisław Kryściak, Wydawca: Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łowiczu,
Ilość stron: 144, cena 38 zł

 Łowickie Nekropolie. Inny wymiar naszej obecności

Pozycja jest syntetycznym opracowaniem historii wszystkich łowickich cmentarzy. Podstawą do wydania publikacji jest tekst przygotowany w oparciu o różne źródła historyczne, wzbogacony fotografiami w różnych okresach czasu.

Książka ukazuje historię łowickich cmentarzy, dotychczas rozproszoną w różnych, niedostępnych już dzisiaj publikacjach i opracowaniach. Uzupełnia wiedzę dotyczącą miasta i regionu oraz pozwala spojrzeć na cmentarze z szerszej perspektywy. Nie są one tylko miejscem pochówku naszych bliskich, ale mają również często niezauważany przez nas żyjących, wymiar historyczny.

Autor: Jacek Rybus, wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, dodruk Zakład Graficzny Łowiczanka, 144 strony, cena 30 złAudiobook książki Józefy Bogusz-Dzierżkowej „Smak ziemi. Smak życia”

Audiobook powstał na podstawie książki wydanej w 2001 roku. Autorka opisuje w niej życie swoje oraz lokalnej społeczności Ziemi Łowickiej od dzieciństwa po początek lat 60. Całość nagrania  trwa 15 godzin.  Józefa Bogusz Dzierżkowa urodziła się 5 września 1923 roku we wsi Szymanowice, powiat  łowicki. Całe życie związana z życiem i pracą na wsi, działaczka ruchu ludowego, znana komentatorka wydarzeń życia społecznego.

Cena 20 zł


Łowicz. Portrety miasta

Albumu „Łowicz. Portrety miasta” zawiera pół tysiąca w większości niepublikowanych zdjęć z lat 1918-2018. Projekt przygotowany został na 100 lecie Niepodległej przez Macieja Malangiewicza i Jacka Rutkowskiego. Swoje zbiory do publikacji udostępnili mieszkańcy miasta i regionu oraz lokalne instytucje. Zebrany materiał ikonograficzny przekroczył dwa tysiące zdjęć.

Autor: Maciej Malangiewicz, Jacek Rutkowski, wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, oprawa twarda 200 stron, cena 45,00 złŁowicki Folklor Muzyczny. Antologia pieśni i melodii instrumentalnych

Książka Łowicki folklor muzyczny. Antologia pieśni i melodii instrumentalnej jest najobszerniejszym z dotychczas opublikowanych zbiorów obejmujących repertuar regionu łowickiego. Autor, wychowany wśród Łowiczan, zbudował w toku 50 lat pracy prawdziwy pomnik – księgę nut i tekstów najbardziej uczuciowej dziedziny kultury tradycyjnej, jaką jest pieśń i melodia instrumentalna. Marian Moskwa traktował pieśni i melodie instrumentalno-taneczne nie tylko jako dziedzinę godną utrwalenia na piśmie, ale też jako wdzięczne pole do opracowań wokalnych, instrumentalnych, aranżacji podjętych z myślą o zespołach pieśni i tańca, z którymi współpracował. Niniejszy zbiór dokumentalny jest tylko częścią spuścizny autora, antologią o charakterze źródłowym, obejmującą repertuar łowicki, częściowo popularyzowany od co najmniej pół wieku przez liczne zespoły łowickie i ich wybitnych solistów. Dzieło ukończone przez Mariana Moskwę w roku 1996 wiele lat czekało na opublikowanie.

Autor: Marian Moskwa, koncepcja wydania i współpraca: Maciej Malangiewicz, wydawca: Łódzki Dom Kultury, współwydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, 408 stron, cena 40,00 złRoczniki Łowickie tom XV

Pozycja przygotowywana przez Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Zawartość tomu obejmuje:
ARTYKUŁY: Teresa Iwanowska, Społecznik, filantrop, patriota. Henryk Sienkiewicz w ostatnich latach życia, Kazimierz Przybysz, Zachowania społeczności ziemi łowickiej wobec exodusu ludności powstańczej Warszawy, Katarzyna Skierska-Pięta, Działalność Kościoła katolickiego oraz relacje władzy z Kościołem w powiecie łowickim w latach 1945 — 1975; PRZYCZYNKI: Krzysztof Fafiński, Zarys historyczny NSZZ „Solidarność” w Łowiczu w latach 1980 — 1990. Wspomnienia z działalności nauczycielskiej „Solidarności”, Stanisław Antoni Masztanowicz, Pobór roczników 1890 — 1894 w powiatach: gostynińskim, łowickim i sochaczewskim w sierpniu 1920 roku, Katarzyna Skierska-Pięta, Paweł Pięta, Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców powiatu łowickiego. Podsumowanie realizacji projektów: „Łowiccy seniorzy XXI wieku” oraz „Księżacy on—line”, Tomasz Stolarczyk, Książki służące do nauki języków: polskiego, francuskiego, niemieckiego i łacińskiego w pijarskiej szkole wydziałowej w Łowiczu w świetle inwentarzy bibliotecznych z 1817 roku, Krzysztof Marek Wiśniewski, Renesansowy pomnik kobiety na ścianie kościoła pw. Świętego Ducha w Łowiczu; BIOGRAFIE: Szymon Nowak, Wyklęty Księżak od „Jastrzębia” i „Żelaznego” Mieczysław Małecki „Sokół”, Aleksander Niebudek, Stefania Studzińska — harcerka, nauczycielka rodem z Łowicza, Przemysław Rukat, Jan Herduś i Henryk Krawczyk — nauczyciele szkół łowickich — ofiary dwóch systemów totalitarnych;  WSPOMNIENIA: Zbigniew Adamas, Wspomnienia łowickiego nauczyciela i żołnierza z lat 1933 — 193, Elżbieta Milbert, Między Łowiczem a Warszawą. 180 lat historii rodziny Obrębskich;  STOWARZYSZENIA: Anna Bieguszewska, 10 lat „Radości”KRONIKA: Kalendarium wydarzeń kulturalnych w Łowiczu w 2017 r., oprac. Jacek Rybus, Z działalności Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 2017 r.

Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, cena 20,00 złPłyta CD „Domaniewice – Koncert dla Matki Bożej”

Płyta CD wybitnego organisty pana prof. Wiktora Łyjaka. Wydanie jej ma  związek z jubileuszową XXX edycją Międzynarodowego Festiwalu Organowego „J.S. Bach” w Łowiczu i rocznicą 100 lecia Niepodległej.

Materiał został zarejestrowany w  Sanktuarium Matki Bożej Domaniewickiej Pocieszycielki Strapionych na słynnych i niepowtarzalnych organach w kształcie orła. Na płycie znajdzie się 18 kompozycji a łączny czas wynosi 58 min.

Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, projekt graficzny płyty i książeczki: Krystian Cipiński, koordynacja: Maciej Malangiewicz, cena 20,00 złRoczniki Łowickie tom XIV
Pozycja przygotowywana przez Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Roczniki zawierają artykuły, przyczynki i materiały historyczne dotyczące Łowicza i regionu łowickiego różnych autorów.

ARTYKUŁY: Zestawienie zawartości „Roczników Łowickich” za lata 2003 – 2015 wydanych w latach 2004 – 2017, Zestawienie zawartości „Roczników Łowickich” za lata 2003 – 2015 wydanych w latach 2004 – 2017 z podziałem na po-szczególne działy, Zestawienie zawartości „Roczników Łowickich” za lata 2003 – 2015 wydanych w latach 2004 – 2017 według nazwisk autorów. MATERIAŁY:Pawłowska–Kalinowska Agnieszka, Projekt „Akcja AB w Łowiczu. Wiersze i sonety łowickie Tadeusza Bączkowskiego”, Materiały z sesji popularnonaukowej „W 75. Rocznicę Akcji AB w Łowiczu” w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu 1 kwietnia 2016 r.: Niebudek Aleksander, Kalendarium Akcji AB w Łowiczu, Wojtylak Marek, Tadeusz Bączkowski – drukarz i wydawca, Żaczek Tadeusz, Skutki Akcji AB w Łowiczu. KRONIKA: Kronika obchodów 880-lecia Łowicza, oprac. Michał Zalewski, Grzegorz Turski, Z działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawcze-go w Łowiczu w 2016 roku, oprac. Zdzisław Kryściak, Z działalności Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 2016 r., oprac. Marek Wojtylak, Tadeusz Żaczek

Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, cena 20,00 złWszystkie kolory Łowicza i Ziemi Łowickiej – przewodnik

Wydawnictwo zawiera mapy wycieczek, informacje o niezwykłej historii, perłach architektury i żywym folklorze Łowicza i Ziemi Łowickiej. Tekst współtworzył łowicki przewodnik PTTK Zdzisław Kryściak.

Wydawca: Urząd Miejski w Łowiczu / Euro Pilot
Wymiary: 21,5 cm x 74,5cm, 48 stron, oprawa miękka, cena 12,90 złROCZNIKI TOM 13Roczniki Łowickie tom XIII

ARTYKUŁY: Marianna Czapnik, Księgozbiory klasztorów w Łowiczu i ich pokasacyjne losy; Teresa Iwanowska, Harcerze łowiccy na międzynarodowym zlocie skautów w Gödölö na Węgrzech; Grzegorz Trafalski,Funkcjonowanie łowickich urzędów stanu cywilnego w latach 1808 – 1815; Katarzyna Skierska–Pięta, Sytuacja polityczna w powiecie łowickim po II wojnie światowej; PRZYCZYNKI: Tomasz Stolarczyk, Dzieła teologiczne i komentarze do Pisma Świętego w zbiorach łowickiej biblioteki Braci Mniejszych Obserwantów (bernardynów) w świetle siedemnastowiecznych inwentarzy Jana Wężyka i Macieja Makowskiego; Jan Wegner, Skarby kultury polskiej w łowickiej kolegiacie (1944/1945); BIOGRAFIE: Halina Kowalska, W służbie Polski i Polaków; Aleksander Niebudek, Gustaw Studziński ps. „Powała” – ostatni Komendant Chorągwi Mazowieckiej „Ul Puszcza Lewa” Szarych Szeregów (1913 – 1946); Szymon Nowak, Wyklęty „Sęp” z Łowicza. Tadeusz Ośko vel Wojciech Kossowski; STOWARZYSZENIA: Katarzyna Skierska–Pięta, Paweł Pięta, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”. Z tradycją w nowoczesność. Obchody jubileuszu 40-lecia działalności Zespołu; Henryk Zasępa, Akademickie Koło Łowiczan; Anna Bieguszewska, Miejski Dzień Seniora – 2015; WSPOMNIENIA: Krystyna Gaczyńska, Powroty do Łowicza – do rodzinnych ścieżek pamięci; Elżbieta Milbert, Między Warszawą a Łowiczem (sto lat historii rodziny Goździków);  MATERIAŁY: Materiały z sesji naukowej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Muzeum w Łowiczu 12 września 2015 r.:; – Andrzej Kostusiak, Historia Skierniewickiego Klubu Kolekcjonera, – Tomasz Romanowicz, Najciekawsze kolekcje w Dziale Dokumentacji Historycznej Muzeum w Łowiczu; Marek Wojtylak, Archiwalia rodzinne w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu; Z działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego w Łowiczu w 2015 r.

Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, wymiary: 15,5 cm x 22 cm, 284 strony, oprawa miękka, cena 20 złKarol Rybacki 1859 – 1935

Karol Jan Rybacki – drukarz, księgarz, wydawca, działacz Resursy Rzemieślniczej,Ochotniczej Straży Ogniowej, Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, działacz samorządowy – wybitna postać na niwie łowickiego społecznikostwa.Był pierwszym prezesem założonego w 1908 roku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Łowiczu, którego kontynuatorem tradycji jest Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze. W bieżącym roku mija 80. rocznica jego śmierci, dlatego PTTK uchwalił 2015 Rokiem Karola Rybackiego. Rybacki jest kojarzony jako założyciel i redaktor pisma „Łowiczanin”, mniej znana jest jego działalność w licznych stowarzyszeniach i organizacjach, czy zaangażowanie w pracach na rzecz miasta. Problem stanowi dotarcie do wielu jego druków, publikacji i książek wydanych w drukarni. Równie trudne jest odnalezienie książek jego autorstwa. Jeszcze w mniejszym stopniu znane jest jego życie rodzinne, które było pełne zawirowań, problemów, a nawet niebezpieczeństw. Większość z ponad 75 lat życia spędził w naszym mieście. Włączył się w jego tkankę w okresie bardzo trudnym, pod koniec lat 80. XIX wieku, przeżył okres rewolucji 1905 roku, czas I wojny światowej, odzyskania niepodległości przez Polskę i walki o nią z najeźdźcą bolszewickim, kształtowania się władz II Rzeczypospolitej. W każdym z tych fragmentów dziejów starał się być krytycznym obserwatorem i obywatelem Łowicza. Cieszył się jego sukcesami i martwił problemami. Niekiedy można odnieść wrażenie, że ważniejsze było dobro miasta i społeczności łowickiej, niż jego życie osobiste. Dzięki tej książce jego postać stanie się bliższa mieszkańcom Łowicza. Wydawnictwo zostało wzbogacone licznymi zdjęciami pochodzącymi ze zbiorów Muzeum w Łowiczu, Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu, kolekcjonerów prywatnych i własnych autora książki. W publikacji wykorzystano też materiały zawarte w „Łowiczaninie”, „Gazecie Łowickiej” oraz w pismach ogólnopolskich. Wątki rodzinne przeanalizowano na podstawie dokumentów pozyskanych z Archiwum w Łodzi i kancelarii Katedry Łowickiej. Jednym z ciekawszych źródeł okazała się „Kronika Rodzinna Rybackich” napisana przez Leonarda Rybackiego, udostępniona przez wnuka Piotra Rybackiego z Milanówka. Nad poszukiwaniami i pracami przy publikacji zawsze czuwał „dobry duch”, który wspierał działania Autora …

Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, wymiary: 20,5 cm x 20,5 cm, oprawa twarda, cena 25 złJaśko Badylów, obrazek sceniczny w 3-ch odsłonach z życia chłopów Księstwa Łowickiego

Reprint z 1925 roku wydany nakładem księgarni K. Rybackiego.
Rzeczywiste zdarzenie pisane gwarą Księstwa Łowickiego

Wydawca: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu, 32 strony, wymiary: 13 cm x 20 cm, oprawa miękka, cena 5 zł

 

 Roczniki Łowickie tomy: XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II

Pozycja przygotowywana przez Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Roczniki Łowickie ukazują się od 2003 roku. Zawierają artykuły, przyczynki i materiały, biografie dotyczące Łowicza i regionu łowickiego.

Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, wymiary: 15,5 cm x 22 cm, oprawa miękka, cena 20 zł

 


Święta Wiktoria dziewica i męczennica

Autorzy publikacji podjęli się trudu zebrania bogatych materiałów odnoszących się do dziejów kultu św. Wiktorii oraz ich naukowego opracowania.

Autorzy: ks. Stanisław Majkut, Wiesław Jan Wysocki
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 160
Wymiary: 21,5 cm x 30,5 cm
Oprawa twarda

Cena 30 złKomendanci Armii Krajowej Obwód Łowicz

Książka przedstawia sylwetki łowickich dowódców AK oraz szereg faktów opisujących działalność podziemia w naszym mieście.

Autor: Edward M.Tomczak
Pod redakcją naukową Marka Wojtylaka
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury / Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Rok wydania 2009
Liczba stron 120
Oprawa miękka

Cena 10 zł


Jan Wegner. Serce i umysł – dla Łowicza. Wybór artykułów

Książka wydana w setną rocznicę urodzin dr Jana Wegnera, zawiera artykuły popularyzujące dzieje Łowicza.

Pod redakcją Marka Wojtylaka
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury
Rok wydania 2009
Liczba stron 168
Oprawa miękka

Cena 10 zł


Józef Chełmoński /reprint/

chelmonski_reprintReprint publikacji w „100 lecie urodzin dr Jana Wegnera – Honorowego Obywatela Łowicza” z 1958 roku wydanej przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej z serii „Wiedza i Sztuka” pod redakcją Julii Szaniawskiej.

Autor: Jan Wegner
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, Poligrafia s.j
Rok wydania 2009
Liczba stron 60
Oprawa miękka

Cena 10 zł


Leksykon prasy łowickiej

Pozycja prezentuje dorobek łowickiego czasopiśmiennictwa do roku 1997.

Autor Wiesław Jan Wysocki
Wydawca: Archiwum Państwowe miasta stołecznego Warszawy
oddział w Łowiczu
Rok wydania 1997
Liczba stron 208
Wymiary 16cm x 23cm
Oprawa miękka

Cena 15 zł


Muzyka ocalona – Łowickie 1952-1959

Płyta prezentuje pierwsze powojenne a zarazem najstarsze z zachowanych rejestracji fonograficznych tradycyjnej muzyki regionu łowickiego. Nagrań dokonały ekipy terenowe Państwowego Instytutu Sztuki podczas ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego (nagrania z 1952 r.) oraz studenci Muzykologii UW podczas obozu studenckiego zorganizowanego w Łowickiem i kierowanego przez Mariana Sobieskiego (nagrania z 1959 r.).

Cena: 20 zł

 

Pocztówki łowickie, 0,50/szt.

Podkoszulki łowickie, 25-35zł/szt.