Kolejna dotacja dla Łowickiego Ośrodka Kultury

Kolejna dotacja dla Łowickiego Ośrodka Kultury

Miło nam poinformować że zajęliśmy 2 miejsce w konkursie grantowym „Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego 2015”.
Urząd Marszałkowski w Łodzi przyznał nam kwotę 5.500 zł na wydanie publikacji książkowej „Karol Rybacki dla Łowicza i regionu”. Zgłoszonych zostało 77 projektów (dofinansowanie uzyskało 48).
Wydawnictwo autorstwa Zdzisława Kryściaka ukaże się w połowie listopada br. Oprawą graficzną zajmie się Jacek Rutkowski. Wydawcą książki będzie Łowicki Ośrodek Kultury.
W roku 2015 przypada 80. rocznica śmierci Karola Rybackiego, ważnej postaci na mapie działalności społecznej miasta Łowicza. Karol Rybacki urodził się 16 stycznia 1859 roku w Dobryszycach, obecnie powiat radomszczański. Wpisał się w historię Łowicza swoją działalnością wydawniczą, społeczną i pisarską. Miastu poświęcił ponad pół wieku swojego życia. Tu rozpoczął działalność społeczną i kulturalną min.: w ramach Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, Straży Ogniowej. Później był cenionym wydawcą i drukarzem, założycielem w 1911 roku pisma „Łowiczanin”. Był też pierwszym prezesem łowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego założonego w 1908 roku. Zmarł w Łowiczu w 1935 roku, został pochowany na cmentarzu kolegiackim.
Konkurs skierowany był do samorządowych instytucji kultury z terenu województwa łódzkiego i dotyczył realizacji zadań związanych z profesjonalizacją działalności instytucji kultury w województwie łódzkim, w tym z: unowocześnianiem oferty programowej, efektywnym wykorzystaniem zasobów instytucji i powiązaniem działalności instytucji z potrzebami lokalnej społeczności. Celem realizacji zadań było podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze w województwie łódzkim, a także integracja regionu, budowa oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej. Realizowane zadania nastawione są na uzyskanie trwałych rezultatów i kontynuacje zadań w przyszłości.