JERZY JARNIEWICZ – SPOTKANIE AUTORSKIE 28.09

JERZY JARNIEWICZ – SPOTKANIE AUTORSKIE 28.09

Bezpłatne wejściówki na spotkanie wydawane będą od poniedziałku, 11 września w kasie kina Fenix. Ilość miejsc ograniczona.

Jerzy Jarniewicz, wybitny tłumacz i translatolog, eseista, krytyk literacki, znawca kontrkultury, pan profesor, dylanofil ,beatlemaniak i w końcu laureat NIKE 2022 pojawi się w Łowiczu podczas spotkania autorskiego w Łowickim Ośrodku Kultury !
Jarniewicz to jednak przede wszystkim poeta. Jest autorem piętnastu poetyckich książek, z których ostatnia Mondo Cane nominowana była do nagrody Szymborskiej i wyróżniona Nagrodą Literacką Nike. Najnowsze dzieło poety zbiera fenomenalne recenzje wśród krytyków i czytelników. To książka, w której autor przygląda się rzeczom najważniejszym, jak śmierć czy miłość, a robi to bez patosu i z niespotykaną pokorą. Te wiersze są żywym dowodem na to, że są sprawy tego świata, z którymi mierzyć się może tylko poezja, a każda inna próba zbliżenia do nich jest jedynie uproszczeniem, banałem czy błędem.
Spotkanie odbędzie się 28 września (czwartek) o godz. 17:30 w Łowickim Ośrodku Kultury przy ul. Podrzecznej 20 w ramach nowego projektu „Literatura na Podrzecznej”. Poprowadzi je Ola Kołodziejek – Festiwal na Faktach.
Na spotkanie obowiązywać będą bezpłatne wejściówki (od 11 września)
Jerzy Jarniewicz (ur. 4 maja 1958 r. w Łowiczu) to poeta, tłumacz i krytyk. W 1982 r. ukończył anglistykę na Uniwersytecie Łódzkim, a w 1984 r. filozofię. Jest autorem m.in. tomów poetyckich „Dowód z tożsamości” (2003), „Oranżada” (2005), „Na dzień dzisiejszy i chwilę obecną” (2012) czy „Woda na Marsie” (2015), a także licznych przekładów literatury zagranicznej oraz książek krytycznoliterackich. Od 1994 r. Jarniewicz jest redaktorem „Literatury na Świecie”. Współpracuje z „Gazetą Wyborczą”, „Tygodnikiem Powszechnym” i „Tyglem Kultury”. Mieszka w Łodzi.
fot. B.Kałużny