Sklep


 info Wszystkie wydawnictwa są do nabycia w:
Łowickim Ośrodku Kultury, ul. Podrzeczna 20, 99-400 Łowicz
I piętro, pokój 107 /pon – pt w godz. 8.00 – 16.00/ – wystawiamy faktury
Sprzedaż wysyłkowa – kontakt:
Ewa Kochanek-Zbróg – ewa.kochanek-zbrog@lok.art.pl

 


NOWOŚĆ

Roczniki Łowickie tom XV
Pozycja przygotowywana przez Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Zawartość tomu obejmuje:
ARTYKUŁY: Teresa Iwanowska, Społecznik, filantrop, patriota. Henryk Sienkiewicz w ostatnich latach życia, Kazimierz Przybysz, Zachowania społeczności ziemi łowickiej wobec exodusu ludności powstańczej Warszawy, Katarzyna Skierska-Pięta, Działalność Kościoła katolickiego oraz relacje władzy z Kościołem w powiecie łowickim w latach 1945 — 1975; PRZYCZYNKI: Krzysztof Fafiński, Zarys historyczny NSZZ „Solidarność” w Łowiczu w latach 1980 — 1990. Wspomnienia z działalności nauczycielskiej „Solidarności”, Stanisław Antoni Masztanowicz, Pobór roczników 1890 — 1894 w powiatach: gostynińskim, łowickim i sochaczewskim w sierpniu 1920 roku, Katarzyna Skierska-Pięta, Paweł Pięta, Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców powiatu łowickiego. Podsumowanie realizacji projektów: „Łowiccy seniorzy XXI wieku” oraz „Księżacy on—line”, Tomasz Stolarczyk, Książki służące do nauki języków: polskiego, francuskiego, niemieckiego i łacińskiego w pijarskiej szkole wydziałowej w Łowiczu w świetle inwentarzy bibliotecznych z 1817 roku, Krzysztof Marek Wiśniewski, Renesansowy pomnik kobiety na ścianie kościoła pw. Świętego Ducha w Łowiczu; BIOGRAFIE: Szymon Nowak, Wyklęty Księżak od „Jastrzębia” i „Żelaznego” Mieczysław Małecki „Sokół”, Aleksander Niebudek, Stefania Studzińska — harcerka, nauczycielka rodem z Łowicza, Przemysław Rukat, Jan Herduś i Henryk Krawczyk — nauczyciele szkół łowickich — ofiary dwóch systemów totalitarnych;  WSPOMNIENIA: Zbigniew Adamas, Wspomnienia łowickiego nauczyciela i żołnierza z lat 1933 — 193, Elżbieta Milbert, Między Łowiczem a Warszawą. 180 lat historii rodziny Obrębskich;  STOWARZYSZENIA: Anna Bieguszewska, 10 lat „Radości”KRONIKA: Kalendarium wydarzeń kulturalnych w Łowiczu w 2017 r., oprac. Jacek Rybus, Z działalności Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 2017 r.

Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury
Cena 20,00 zł


Płyta CD „ Domaniewice – Koncert dla Matki Bożej”

Płyta CD wybitnego organisty pana prof. Wiktora Łyjaka. Wydanie jej ma  związek z jubileuszową XXX edycją Międzynarodowego Festiwalu Organowego „J.S. Bach” w Łowiczu i rocznicą 100 lecia Niepodległej.

Materiał został zarejestrowany w  Sanktuarium Matki Bożej Domaniewickiej Pocieszycielki Strapionych na słynnych i niepowtarzalnych organach w kształcie orła. Na płycie znajdzie się 18 kompozycji a łączny czas wynosi 58 min.

Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury
Projekt graficzny płyty i książeczki: Krystian Cipiński
Koordynacja: Maciej Malangiewicz

Cena 20,00 zł


Roczniki Łowickie tom XIV

Pozycja przygotowywana przez Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Roczniki zawierają artykuły, przyczynki i materiały historyczne dotyczące Łowicza i regionu łowickiego różnych autorów.

ARTYKUŁY: Zestawienie zawartości „Roczników Łowickich” za lata 2003 – 2015 wydanych w latach 2004 – 2017, Zestawienie zawartości „Roczników Łowickich” za lata 2003 – 2015 wydanych w latach 2004 – 2017 z podziałem na po-szczególne działy, Zestawienie zawartości „Roczników Łowickich” za lata 2003 – 2015 wydanych w latach 2004 – 2017 według nazwisk autorów. MATERIAŁY:Pawłowska–Kalinowska Agnieszka, Projekt „Akcja AB w Łowiczu. Wiersze i sonety łowickie Tadeusza Bączkowskiego”, Materiały z sesji popularnonaukowej „W 75. Rocznicę Akcji AB w Łowiczu” w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu 1 kwietnia 2016 r.: Niebudek Aleksander, Kalendarium Akcji AB w Łowiczu, Wojtylak Marek, Tadeusz Bączkowski – drukarz i wydawca, Żaczek Tadeusz, Skutki Akcji AB w Łowiczu. KRONIKA: Kronika obchodów 880-lecia Łowicza, oprac. Michał Zalewski, Grzegorz Turski, Z działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawcze-go w Łowiczu w 2016 roku, oprac. Zdzisław Kryściak, Z działalności Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 2016 r., oprac. Marek Wojtylak, Tadeusz Żaczek

Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury

Cena 20,00 zł


Kalendarz Łowickiego Wehikułu Czasu na 100-lecie Niepodległości Polski.


To propozycja dla wszystkich miłośników historii Łowicza. Oprócz archiwalnych zdjęć kalendarz będzie wzbogacony o odnośniki do kilkudziesięciu ważnych dat dotyczących Łowicza w ubiegłym stuleciu. Ich wyboru dokonał Zdzisław Kryściak, zaś stroną graficzną zajął się Jacek Rutkowski. Łowicki Ośrodek Kultury – wydawca kalendarza zaprasza do pobierania plików bądź zakupu w wersji tradycyjnej.

 

Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury

Cena 16,00 zł

Kalendarz można wydrukować w dowolnej drukarni. Pliki do druku należy pobrać z poniższych linków. Jest ich łącznie sześć – po dwa miesiące w pliku pdf.

STYCZEŃ-LUTY, MARZEC-KWIECIEŃ, MAJ-CZERWIEC, LIPIEC-SIERPIEŃ, WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK,LISTOPAD-GRUDZIEŃ, OKŁADKA


Wszystkie kolory Łowicza i Ziemi Łowickiej – przewodnik

Wydawnictwo zawiera mapy wycieczek, informacje o niezwykłej historii, perłach architektury i żywym folklorze Łowicza i Ziemi Łowickiej. Tekst współtworzył łowicki przewodnik PTTK Zdzisław Kryściak.

Wydawca: Urząd Miejski w Łowiczu / Euro Pilot
Liczba stron:
Wymiary: 21,5 cm x 74,5cm
Oprawa miękka

Cena 12,90 zł

 


Roczniki Łowickie tom XIII

ROCZNIKI TOM 13ARTYKUŁY: Marianna Czapnik, Księgozbiory klasztorów w Łowiczu i ich pokasacyjne losy; Teresa Iwanowska, Harcerze łowiccy na międzynarodowym zlocie skautów w Gödölö na Węgrzech; Grzegorz Trafalski,Funkcjonowanie łowickich urzędów stanu cywilnego w latach 1808 – 1815; Katarzyna Skierska–Pięta, Sytuacja polityczna w powiecie łowickim po II wojnie światowej; PRZYCZYNKI: Tomasz Stolarczyk, Dzieła teologiczne i komentarze do Pisma Świętego w zbiorach łowickiej biblioteki Braci Mniejszych Obserwantów (bernardynów) w świetle siedemnastowiecznych inwentarzy Jana Wężyka i Macieja Makowskiego; Jan Wegner, Skarby kultury polskiej w łowickiej kolegiacie (1944/1945); BIOGRAFIE: Halina Kowalska, W służbie Polski i Polaków; Aleksander Niebudek, Gustaw Studziński ps. „Powała” – ostatni Komendant Chorągwi Mazowieckiej „Ul Puszcza Lewa” Szarych Szeregów (1913 – 1946); Szymon Nowak, Wyklęty „Sęp” z Łowicza. Tadeusz Ośko vel Wojciech Kossowski; STOWARZYSZENIA: Katarzyna Skierska–Pięta, Paweł Pięta, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”. Z tradycją w nowoczesność. Obchody jubileuszu 40-lecia działalności Zespołu; Henryk Zasępa, Akademickie Koło Łowiczan; Anna Bieguszewska, Miejski Dzień Seniora – 2015; WSPOMNIENIA: Krystyna Gaczyńska, Powroty do Łowicza – do rodzinnych ścieżek pamięci; Elżbieta Milbert, Między Warszawą a Łowiczem (sto lat historii rodziny Goździków);  MATERIAŁY: Materiały z sesji naukowej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Muzeum w Łowiczu 12 września 2015 r.:; – Andrzej Kostusiak, Historia Skierniewickiego Klubu Kolekcjonera, – Tomasz Romanowicz, Najciekawsze kolekcje w Dziale Dokumentacji Historycznej Muzeum w Łowiczu; Marek Wojtylak, Archiwalia rodzinne w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu; Z działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego w Łowiczu w 2015 r.

Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury
Liczba stron: 284
Wymiary: 15,5 cm x 22 cm
Oprawa miękka. Cena 20 zł


Łowicz 1918 – 1939. Kronika fotograficzna

ibbidmafmkaljjgp

Ze wstępu:

„Historia nie jest płaska, jak karta kalendarza czy pożółkła fotografia; historia jest wielowymiarowa i zawsze wielobarwna. Wydarzenia nawet niezbyt odległe po latach zacierają się w pamięci, a ich obraz bywa często idealizowany lub niestety umyślnie deformowany. Dzieje Łowicza w okresie międzywojennym to wydarzenia, które miały miejsce dosłownie wczoraj, a idąc jego ulicami możemy bez trudu napotykać ślady obecności naszych antenatów. „Łowicz 1918-1939. Kronika fotograficzna” to kolejna odsłona nieznanej szerzej, ale nieodległej historii miasta i jego mieszkańców…”

Autorzy: Maciej Malangiewicz, Jacek Rutkowski
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury
Liczba stron:
Wymiary: 21,5 cm x 30,5 cm
Oprawa twarda

Cena 45 zł


Karol Rybacki 1859 – 1935

Karol Jan Rybacki – drukarz, księgarz, wydawca, działacz Resursy Rzemieślniczej,Ochotniczej Straży Ogniowej, Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, działacz samorządowy – wybitna postać na niwie łowickiego społecznikostwa.Był pierwszym prezesem założonego w 1908 roku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Łowiczu, którego kontynuatorem tradycji jest Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze. W bieżącym roku mija 80. rocznica jego śmierci, dlatego PTTK uchwalił 2015 Rokiem Karola Rybackiego. Rybacki jest kojarzony jako założyciel i redaktor pisma „Łowiczanin”, mniej znana jest jego działalność w licznych stowarzyszeniach i organizacjach, czy zaangażowanie w pracach na rzecz miasta. Problem stanowi dotarcie do wielu jego druków, publikacji i książek wydanych w drukarni. Równie trudne jest odnalezienie książek jego autorstwa. Jeszcze w mniejszym stopniu znane jest jego życie rodzinne, które było pełne zawirowań, problemów, a nawet niebezpieczeństw. Większość z ponad 75 lat życia spędził w naszym mieście. Włączył się w jego tkankę w okresie bardzo trudnym, pod koniec lat 80. XIX wieku, przeżył okres rewolucji 1905 roku, czas I wojny światowej, odzyskania niepodległości przez Polskę i walki o nią z najeźdźcą bolszewickim, kształtowania się władz II Rzeczypospolitej. W każdym z tych fragmentów dziejów starał się być krytycznym obserwatorem i obywatelem Łowicza. Cieszył się jego sukcesami i martwił problemami. Niekiedy można odnieść wrażenie, że ważniejsze było dobro miasta i społeczności łowickiej, niż jego życie osobiste. Dzięki tej książce jego postać stanie się bliższa mieszkańcom Łowicza. Wydawnictwo zostało wzbogacone licznymi zdjęciami pochodzącymi ze zbiorów Muzeum w Łowiczu, Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu, kolekcjonerów prywatnych i własnych autora książki. W publikacji wykorzystano też materiały zawarte w „Łowiczaninie”, „Gazecie Łowickiej” oraz w pismach ogólnopolskich. Wątki rodzinne przeanalizowano na podstawie dokumentów pozyskanych z Archiwum w Łodzi i kancelarii Katedry Łowickiej. Jednym z ciekawszych źródeł okazała się „Kronika Rodzinna Rybackich” napisana przez Leonarda Rybackiego, udostępniona przez wnuka Piotra Rybackiego z Milanówka. Nad poszukiwaniami i pracami przy publikacji zawsze czuwał „dobry duch”, który wspierał działania Autora …

Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury134
Liczba stron: 132
Wymiary: 20,5 cm x 20,5 cm
Oprawa twarda

Cena 25 zł


Jaśko Bandylów, obrazek sceniczny w 3-ch odsłonach z życia chłopów Księstwa Łowickiego

Jaśko BandylówReprint z 1925 roku wydany nakładem księgarni K. Rybackiego.
Rzeczywiste zdarzenie pisane gwarą Księstwa Łowickiego

Wydawca: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu
Liczba stron: 32
Wymiary: 13 cm x 20 cm
Oprawa miękka

 

Cena 5 zł


Roczniki Łowickie tomy: XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II

Pozycja przygotowywana przez Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Roczniki Łowickie ukazują się od 2003 roku. Zawierają artykuły, przyczynki i materiały, biografie dotyczące Łowicza i regionu łowickiego.

Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury
Wymiary: 15,5 cm x 22 cm
Oprawa miękka. Cena 20 zł


Święta Wiktoria dziewica i męczennica

Autorzy publikacji podjęli się trudu zebrania bogatych materiałów odnoszących się do dziejów kultu św. Wiktorii oraz ich naukowego opracowania.

Autorzy: ks. Stanisław Majkut, Wiesław Jan Wysocki
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 160
Wymiary: 21,5 cm x 30,5 cm
Oprawa twarda

Cena 30 zł


I wojna światowa w Łowiczu 1914-1918

Projekt jest wynikiem współpracy ŁOK i zaproszonych partnerów. Kwerendy obejmowały prasę lokalną z lat 1914-36, Akta miasta Łowiczu z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu oraz zasoby Muzeum w Łowiczu. W publikacji znalazło się ponad 200 archiwalnych fotografii, map, dokumentów, skompletowana seria 34 oryginalnych pocztówek niemieckich Lowitsh Kriegsschauplatz 1914/15, niepublikowane rękopisy pamiętników uczestników wydarzeń Stanisława Wódki „ Jak tylko pamięcią sięgnę. Streszczenie z mego życia od dzieciństwa do starości”, Władysława Anyszki „ Zapiski z wielkiej wojny europejskiej” oraz obszerne fragmenty wspomnień Karola Rybackiego „Notatki jeńca z Danholmu i zamku Celle” wydane w 1928 r. Swoje zbiory udostępnili również kolekcjonerzy prywatni.

Autorzy: Maciej Malangiewicz, Jacek Rutkowski
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 160
Wymiary: 21,5 cm x 30,5 cm
Oprawa twarda

Cena 35 zł /chwilowo brak/


100 lat kina w Łowiczu

Album zawiera bogato ilustrowaną historię ośmiu łowickich kin działających na przestrzeni stu lat. Publikacja ukazała się z okazji 100-lecia kina w Łowiczu 1912-2012.

Autorzy: Maciej Malangiewicz, Jacek Rutkowski
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 160
Wymiary: 21 cm x 30 cm
Oprawa twarda

Cena 35 zł


Komendanci Armii Krajowej Obwód Łowicz

Książka przedstawia sylwetki łowickich dowódców AK oraz szereg faktów opisujących działalność podziemia w naszym mieście.

Autor: Edward M.Tomczak
Pod redakcją naukową Marka Wojtylaka
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury / Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Rok wydania 2009
Liczba stron 120
Oprawa miękka

Cena 10 złJan Wegner. Serce i umysł – dla Łowicza. Wybór artykułów

Książka wydana w setną rocznicę urodzin dr Jana Wegnera, zawiera artykuły popularyzujące dzieje Łowicza.

Pod redakcją Marka Wojtylaka
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury
Rok wydania 2009
Liczba stron 168
Oprawa miękka

Cena 10 zł


Józef Chełmoński /reprint/

chelmonski_reprintReprint publikacji w „100 lecie urodzin dr Jana Wegnera – Honorowego Obywatela Łowicza” z 1958 roku wydanej przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej z serii „Wiedza i Sztuka” pod redakcją Julii Szaniawskiej.

Autor: Jan Wegner
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury, Poligrafia s.j
Rok wydania 2009
Liczba stron 60
Oprawa miękka

Cena 10 zł


 

Leksykon prasy łowickiej

Pozycja prezentuje dorobek łowickiego czasopiśmiennictwa do roku 1997.

Autor Wiesław Jan Wysocki
Wydawca: Archiwum Państwowe miasta stołecznego Warszawy
oddział w Łowiczu
Rok wydania 1997
Liczba stron 208
Wymiary 16cm x 23cm
Oprawa miękka

Cena 15 zł

 


Płyta CD „A zagrejta muzykanty – łowicka muzyka ludowa

OKLADKA_PLYTYWydawca: Łowicki Ośrodek Kultury
Na płycie znajdują się utwory z udziałem kapel ludowych Ziemi Łowickiej. 60-minutowy materiał ukazuje przekrój łowickiej muzyki ludowej AD 2008.
Czas: 60 min.

Cena: 20 zł

 


Muzyka ocalona – Łowickie 1952-1959

CD łowickie new_2 wydPłyta prezentuje pierwsze powojenne a zarazem najstarsze z zachowanych rejestracji fonograficznych tradycyjnej muzyki regionu łowickiego. Nagrań dokonały ekipy terenowe Państwowego Instytutu Sztuki podczas ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego (nagrania z 1952 r.) oraz studenci Muzykologii UW podczas obozu studenckiego zorganizowanego w Łowickiem i kierowanego przez Mariana Sobieskiego (nagrania z 1959 r.).

Cena: 20 zł