NOWOŚĆ WYDAWNICZA „KAROL RYBACKI 1859-1935”

NOWOŚĆ WYDAWNICZA „KAROL RYBACKI 1859-1935”

Łowicki Ośrodek Kultury zachęca do nabycia książkę regionalisty i przewodnika PTTK Zdzisława Kryściaka „Karol Rybacki 1859-1935”. Stronę graficzną książki opracował Jacek Rutkowski. Wydawcą jest ŁOK. Cena 25 zł. Zakup możliwy jest w Ośrodku 8.00-16.00 pokój 107 lub wysyłkowo – szczegóły http://lok.art.pl/sklep/

Karol Jan Rybacki – drukarz, księgarz, wydawca, działacz Resursy Rzemieślniczej,Ochotniczej Straży Ogniowej, Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, działacz samorządowy – wybitna postać na niwie łowickiego społecznikostwa.Był pierwszym prezesem założonego w 1908 roku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Łowiczu, którego kontynuatorem tradycji jest Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze. W bieżącym roku mija 80. rocznica jego śmierci, dlatego PTTK uchwalił 2015 Rokiem Karola Rybackiego. Rybacki jest kojarzony jako założyciel i redaktor pisma „Łowiczanin”, mniej znana jest jego działalność w licznych stowarzyszeniach i organizacjach, czy zaangażowanie w pracach na rzecz miasta. Problem stanowi dotarcie do wielu jego druków, publikacji i książek wydanych w drukarni. Równie trudne jest odnalezienie książek jego autorstwa. Jeszcze w mniejszym stopniu znane jest jego życie rodzinne, które było pełne zawirowań, problemów, a nawet niebezpieczeństw. Większość z ponad 75 lat życia spędził w naszym mieście. Włączył się w jego tkankę w okresie bardzo trudnym, pod koniec lat 80. XIX wieku, przeżył okres rewolucji 1905 roku, czas I wojny światowej, odzyskania niepodległości przez Polskę i walki o nią z najeźdźcą bolszewickim, kształtowania się władz II Rzeczypospolitej. W każdym z tych fragmentów dziejów starał się być krytycznym obserwatorem i obywatelem Łowicza. Cieszył się jego sukcesami i martwił problemami. Niekiedy można odnieść wrażenie, że ważniejsze było dobro miasta i społeczności łowickiej, niż jego życie osobiste. Dlatego nie dziwi, że w licznych notkach biograficznych Karol Rybacki wymieniany jest jako drukarz i wydawca, w następnej kolejności przybliżana jest jego twórczość literacka i działalność społecznikowska. Życie osobiste najczęściej sprowadza się do informacji o pochodzeniu z Dobryszyc i małżeństwie z Marią Kępczyńską. Mimo biograficznego charakteru publikacji, Karola Rybackiego ukazano przez pryzmat jego działań. Dzięki tej książce jego postać stanie się bliższa mieszkańcom Łowicza. Wydawnictwo zostało wzbogacone licznymi zdjęciami pochodzącymi ze zbiorów Muzeum w Łowiczu, Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu, kolekcjonerów prywatnych i własnych autora książki. W publikacji wykorzystano też materiały zawarte w „Łowiczaninie”, „Gazecie Łowickiej” oraz w pismach ogólnopolskich. Wątki rodzinne przeanalizowano na podstawie dokumentów pozyskanych z Archiwum w Łodzi i kancelarii Katedry Łowickiej. Jednym z ciekawszych źródeł okazała się „Kronika Rodzinna Rybackich” napisana przez Leonarda Rybackiego, udostępniona przez wnuka Piotra Rybackiego z Milanówka. Nad poszukiwaniami i pracami przy publikacji zawsze czuwał „dobry duch”, który wspierał działania Autora …