PREMIERA ALBUMU „ŁOWICZ. PORTRETY MIASTA” 23 XII 2018


W niedzielę 23 grudnia o godzinie 16.30 w Łowickim Ośrodku Kultury odbędzie się promocja 200 stronicowego albumu „Łowicz. Portrety miasta”, zawierającego pół tysiąca w większości niepublikowanych zdjęć z lat 1918-2018. Projekt przygotowany został na 100 lecie Niepodległej przez Macieja Malangiewicza i Jacka Rutkowskiego. Swoje zbiory do publikacji udostępnili mieszkańcy miasta i regionu min. Łukasz Kazłowski, Ewa Rogowska – Tylman, Andrzej Bargieła, Ewa Zbudniewek, Zofia Linart, Joanna Maria Kozłowska, Rafał Kolos oraz lokalne instytucje. Zebrany materiał ikonograficzny przekroczył dwa tysiące zdjęć.

 Określając swoją tożsamość umiejscawiamy siebie w rodzinie, grupie społecznej z którą się identyfikujemy, lub patrząc szerzej, we wspólnocie lokalnej miejsca w którym żyjemy, w społeczności regionu czy kraju. Rozwijając ową tożsamość sięgamy do przeszłości,której obraz nie może istnieć bez odniesienia do teraźniejszości.Zapisane w naszej pamięci wydarzenia rodzinne czy społeczne podświadomie wiążemy z zapamiętanym obrazem miejsca i osób biorących w nim udział. Często wyobrażenie to nawiązuje doznanego nam zapisu fotograficznego. Nawet jeśli nie byliśmy bezpośrednim uczestnikiem konkretnego wydarzenia, scena utrwalona na zdjęciu wyłoni się spośród niezliczonej ilości obrazów i„przemówi” tworząc niemalże trójwymiarową kreację,odnoszącą się do wybranego miejsca i czasu.
Nie ośmielamy się opisywać dziejów Łowicza, ale pragniemy pokazać je za pomocą wybranych kadrów fotograficznych. Nie chodzi tu o historię sensu stricto budowaną przez krytyczną interpretację źródeł, ale o pamięć.


(fragment wstępu)