MISTRZ MOWY KSIĘŻACKIEJ – WYNIKI

MISTRZ MOWY KSIĘŻACKIEJ – WYNIKI

Komisja konkursowa w składzie: Joanna Bolimowska – twórczyni ludowa, Anna Staniszewska – twórczyni ludowa, prezes łowickiego koła Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Barbara Frątczak – twórczyni ludowa, Anna Zabost – animator kultury, instruktor ŁOK, na posiedzeniu w dniu 8 października br. po ocenie wszystkich zgłoszonych osób w konkursie „Mistrz mowy księżackiej” opracowała werdykt.

W kategorii dorośli:
I nagroda – Pan Stanisław Madanowski z Boczek Chełmońskich
II nagroda – Pani Zofia Gala
III nagroda – Pani Agnieszka Jarka

W kategorii dzieci i młodzież:
I nagroda – Zuzanna Kostrzewa z Łyszkowic
II nagroda – Amelia Gładka
II nagroda – Anna Karwowska
III nagroda – Agata Ciesielska
III nagroda – Malwina Ciesielska

Jury podczas oceny prezentacji brała pod uwagę następujące kryteria: poprawność gwary Łowickiej, oryginalność tekstu i ogólny wyraz artystyczny. Przyznano nagrody rzeczowe w wysokości 2500 zł ufundowane przez Narodowe Centrum Kultury i Łowicki Ośrodek Kultury. Konkurs był ostatnim etapem projektu ” Z gwarą za pan brat! – działania promujące dialekt łowicki” realizowanym przez Łowicki Ośrodek Kultury we współpracy z Miejską Biblioteką im. A.K. Cebrowskiego z programu „EtnoPolska 2020”. Koordynatorami działań byli Marzena Kozanecka-Zwierz i Maciej Malangiewicz.

Uroczystość wręczenia nagród i podsumowania projektu odbyła się 9 października br. w siedzibie Miejskiej Biblioteki.