KRYSTYNA CZUBÓWNA CZYTA SWIETŁANĘ ALEKSIJEWICZ 12.05

KRYSTYNA CZUBÓWNA CZYTA SWIETŁANĘ ALEKSIJEWICZ 12.05

Miejska Biblioteka Publiczna im. K.Cebrowskiego i Łowicki Ośrodek Kultury zapraszają na 12 maja o godz.17.00 do kina Fenix na spotkanie z Krystyną Czubówną. Lektorka o najbardziej rozpoznawalnym głosie w Polsce czytać będzie Swietłanę Aleksijewicz – laureatkę Nagrody Nobla 2015 w dziedzinie literatury.

Mistrzyni interpretacji słowa odkryje pomijaną historię Związku Radzieckiego i państw powstałych po jego rozpadzie, widzianą oczami bohaterów reportaży noblistki. Usłyszymy fragmenty z czterech poruszających książek Swietłany Aleksiejewicz: „Wojna nie ma nic z kobiety”, „Czarnobylska modlitwa. Kronika Przyszłości”, „Ostatni świadkowie”, „Czasy second-hand. Koniec czerwonego człowieka”. Czytanie połączone jest z oprawą muzyczną oraz prezentacją multimedialną.

Wejściówki można odbierać w Miejskiej Bibliotece im. A. K. Cebrowskiego na os. Bratkowice w Łowiczu oraz w jej filii na ul. Podrzecznej 20.

Swietłana Aleksijewicz (ur. 1948), białoruska pisarka i dziennikarka, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury 2015. Pisze o pomijanej i wypieranej historii Rosji: katastrofie w Czarnobylu, radzieckiej interwencji w Afganistanie, udziale kobiet w drugiej wojnie światowej, wojennych losach dzieci, codziennym życiu po upadku komunizmu. Laureatka wielu międzynarodowych nagród, w tym National Book Critics Circle, Pokojowej Nagrody im. Ericha Marii Remarque’a, Nagrody Szwedzkiego Pen Clubu, Lipskiej Nagrody Książkowej na rzecz Porozumienia Europejskiego, Nagrody im. Andrieja Siniawskiego oraz Nagrody Fundacji im. Friedricha Eberta. W 2011 roku jej książka Wojna nie ma w sobie nic z kobiety (Czarne 2010) została uhonorowana Literacką Nagrodą Europy Środkowej Angelus oraz Nagrodą im. Ryszarda Kapuścińskiego. Nagrodę im. R. Kapuścińskiego otrzymała ponownie w 2015 roku za książkę Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka (Czarne 2014). Została odznaczona francuskim Orderem Sztuki i Literatury stopnia oficerskiego. Nakładem Wydawnictwa Czarne ukazały się także: Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości, Ostatni świadkowie. Utwory solowe na głos dziecięcy oraz Cynkowi chłopcy.