KINO FENIX w wielkiej europejskiej rodzinie EUROPA CINEMAS !!!

KINO FENIX w wielkiej europejskiej rodzinie EUROPA CINEMAS !!!

24 października Validation Committee w Paryżu rozpatrzył pozytywnie naszą aplikację i kilkumiesięczne starania. Skaczemy do góry !!!!

Utworzona w 1992 roku sieć Europa Cinemas obejmuje swoim zasięgiem 2 350 ekrany kinowe w 42 krajach.

Celem sieci jest zwiększenie liczby filmów europejskich w repertuarze kinowym oraz spotęgowanie ich oglądalności, zachęcenie właścicieli kin do wspierania inicjatyw europejskich skierowanych do młodej widowni oraz promowanie różnorodności w europejskim repertuarze filmowym. Sieć kin Europa Cinemas zrzesza kina, które prowadzą wspólne działania na skalę krajową i europejską.