XXXII Międzynarodowy Festiwal Organowy J.S. Bach 18 VIII

XXXII Międzynarodowy Festiwal Organowy J.S. Bach 18 VIII

We wtorek, 18 sierpnia koncertem organowym Stefanie Duprel /Luksemburg/ rozpocznie się kolejne spotkanie w ramach XXXII Międzynarodowego Festiwalu Organowego „Johann Sebastian Bach” 2020. Początek koncertu o godz. 19.30.  Bilety w cenie 10 zł normalny i  5 zł ulgowy będą do nabycie bezpośrednio przed  koncertem przy wejściu do bazyliki.  Podczas koncertu będą obowiązywać zasady bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi MKiDN w sprawie organizacji imprez kulturalnych.

Koncert organizowany jest przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne przy współpracy z Łowickim Ośrodkiem Kultury, współudziale Bazyliki Katedralnej w Łowiczu, pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Prof. dr. hab. Andrzeja Dziuby. Kierownictwo artystyczne Festiwalu: prof. Wiktor Łyjak.

Program koncertu:
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
– Preludium Es-dur BWV 552/1
– Fuga Es-dur BWV 552/2
Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’ BWV 676 (Clavier-Übung)
Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’ BWV 676 (Fughetta super z Clavier-Übung)
Die sind die heil’gen zehn Gebot’  BWV 679 (Fughetta super z Clavier-Übung)
Wir glauben all’ an einen Gott BWV 680 (Clavier-Übung)
Vater unser im Himmelreich BWV 682 (Clavier-Übung)
Christ, unser Herr, zum Jordan kam BWV 684 (Clavier-Übung)
Christ, unser Herr, zum Jordan kam BWV 685 (Clavier-Übung)
Ferenz Liszt (1811-1886)
– Preludium i fuga BACH

O wykonawcy: STEFANIE DUPREL, urodzona w Luksemburgu w 1994 roku, w siódmym roku życia rozpoczęła naukę muzyki w konserwatorium w Esch-sur-Alzette, będąc uczennicą Paula Breischa. Studiowała muzykę kościelną w wyższej szkole Darstellende-Kunst we Frankfurcie. W 2017 r. otrzymała dyplom w klasie Martina Lückera, a w 2020 r. w klasie mistrzowskiej S. Vlegelahna. Brała udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Andreasa Rothkopfa w Sarbrücken, Louisa Robillarda, J.W. Jansena.

W 2013 roku otrzymała pierwszą nagrodę Prix de la musique przyznaną przez Rotary Club w Esch-sur-Alzette, w kategorii – fortepian.

W latach 2018-2019 była stypendystką kuratorium oświaty w Bad Homburg, co łączyło się z zagraniem dwunastu koncertów w tamtejszym zamku.

Od 2018 r. uczy gry fortepianowej w konserwatorium w Esch-sur-Alzette.