Promocja książki Jacka Rybusa „Łowickie nekropolie” 29 X

Promocja książki Jacka Rybusa „Łowickie nekropolie” 29 X

Serdecznie zapraszamy na promocję książki Jacka Rybusa „Łowickie Nekropolie. Inny wymiar naszej obecności”, która odbędzie się 29 października o godz. 18:00 w Łowickim Ośrodku Kultury. Publikacja powstaje przy współudziale dofinansowania z programu Małe Granty 2019.

Pozycja jest syntetycznym opracowaniem historii wszystkich łowickich cmentarzy. Podstawą do wydania publikacji jest tekst przygotowany w oparciu o różne źródła historyczne, wzbogacony fotografiami wykonanymi przez autora i Sylwestra Cichala w różnych okresach czasu.

Książka ukaże łowiczanom historię łowickich cmentarzy, dotychczas rozproszoną w różnych, niedostępnych już dzisiaj publikacjach i opracowaniach. Uzupełni wiedzę dotyczącą miasta i regionu oraz pozwoli spojrzeć na cmentarze z szerszej perspektywy. Zrozumieć, że nie są one tylko miejscem pochówku naszych bliskich, ale mają również często niezauważany przez nas żyjących, wymiar historyczny. Są „zapisem przeszłości miejscowości”.