JESTEŚMY W PILOTAŻOWYM PROGRAMIE „KINA SPOŁECZNE”

JESTEŚMY W PILOTAŻOWYM PROGRAMIE „KINA SPOŁECZNE”


Łowicki Ośrodek Kultury i Kino Fenix biorą udział pilotażowym programie Filmoteki Narodowej i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” – KINA SPOŁECZNE. Mamy zaszczyt razem z kinem w Augustowie pracować nad czymś, co zostanie w 2016 roku wprowadzone szerzej do innych kin i miejscowości.

Jak sprawić, żeby w lokalnych i studyjnych kinach biło serce społeczności? Co zrobić, żeby nie tylko prezentowały filmy i edukowały, ale także były miejscem spotkań, przyciągały oddolne działania, ożywiały miejscowość?

W jaki sposób małe kina mogą stać się TRZECIM MIEJSCEM – miejscem współdziałania ludzi z różnych pokoleń? Jak budować społeczność wokół kina?

DLACZEGO?

Małe kina to ważne miejsca na lokalnych mapach kultury. Stoją dziś przed dużym wyzwaniem.

Z jednej strony, dzięki cyfryzacji, coraz częściej mogą skutecznie konkurować z multipleksami, a ich lokalność i -­‐ często -­‐ ambitniejszy repertuar, pozwalają na budowanie relacji z odbiorcami. Z drugiej, coraz silniej zdają sobie sprawę z tego, że aby te relacje były trwałe, muszą przechodzić podobną drogę jak liczne inne instytucje kultury. Zmiany te dotyczą sposobu nawiązywania relacji z widzami, włączania ich w budowanie oferty, nawiązywania lokalnych partnerstw. Budowanie trwałej i ożywczej dla kina współpracy z lokalnymi społecznościami – a więc tworzenie tego, co nazywamy ideą KINA SPOŁECZNEGO to wyzwanie dla tych, którzy szukają nowych dróg rozwoju.

Więcej szczegółów zostawiamy na razie dla siebie, ale projekt ten robimy dla Was.

Ekipa ŁOK