III Festiwal Muzyki Chóralnej im. Mikołaja Zieleńskiego 26-27 X

III Festiwal Muzyki Chóralnej im. Mikołaja Zieleńskiego 26-27 X

Po raz trzeci Łowicz gościł będzie chóry z całego kraju. W dniach 26 – 27 października br. odbędzie się III Festiwal Muzyki Chóralnej im. Mikołaja Zieleńskiego.

Festiwal ma formułę konkursu chóralnego ocenianego przez Jury w składzie: prof. dr hab. Anna Domańska (przewodnicząca), prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska, prof. dr hab. Wiesław Delimat, ks. dr hab. Kazimierz Dąbrowski. Kierownikiem Festiwalu jest jego pomysłodawca i założyciel prof. AM w Łodzi, dr hab. Jerzy Rachubiński. Całość poprowadzą Beata Pielesiak i Michał Czapnik.

Partnerami festiwalu są: Urząd Miejski w Łowiczu, Starostwo Powiatowe w Łowiczu, Parafia Katedralna w Łowiczu, Muzeum w Łowiczu, Łowickie Towarzystwo Muzyczne im. Mikołaja Zieleńskiego, Łowicki Ośrodek Kultury oraz Zespół Szkół Pijarskich Królowej Pokoju.

PROGRAM:


26 X (sobota)
8.30 – 18.00  Biuro konkursu, sale do rozśpiewania
Szkoła Ojców Pijarów ul. Pijarska 2

10.00 – 14.30 
Przesłuchania Konkursowe
Muzeum w Łowiczu Stary Rynek 5/7:

 1. Stowarzyszenie Śpiewacze  „Canto Alegre”  im. Jana Kondratowicza,  Łódź
  dyrygent Ewelina Bień,
 2. Chór Młodzieżowy Gregorianum, Warszawa
  dyrygent Berenika Jozaitis,
 3. Chór Sine Nomine, Ciechanów
  dyrygent Joanna Makijonko
 4. Schola Cantorum Exultet, Świdnica
  dyrygent Marta Moneta
 5. Chór Akademicki Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce
  dyrygent Małgorzata Banasińska-Barszc
 6. Chór mieszany Camerata Varsovia, Warszawa
  dyrygent Elżbieta Siczek
 7. Towarzystwo Śpiewaczo-Muzyczne „Lutnia”, Koło
  dyrygent Adam Kołodziejczak
 8. Chór Akademicki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  dyrygent Michał Dąbrowski
 9. Chór  Kameralny „Vivace”, Pamiątkowo
  dyrygent Urszula Grzęda
 10. Zespół Wokalny „Discors Concordia”, Poznań
  kierownik art. Anna Biniaś
 11. Zespół Wokalny „A’Capella”, Kielce
  dyrygent Krzysztof Jończyk
 12. Chór Mieszany Tactus Sonus,  Świdnica
  dyrygent Marta Moneta
 13. Chór  Żeński Eufeme, Łódź
  dyrygent Michał Jan Barański
 14. Chór Kameralny Endorfina, Warszawa,
  dyrygent Daniel Mieczkowski
 15. Poznański Chór Kameralny Fermata przy Uniwersytecie Artystycznym
  dyrygent Mateusz MJ Sibilski
 16. Chór Kameralny KOE, Sokołów Podlaski
  dyrygent Aneta Mroczek

18.00 – 20.00  Msza Święta oraz ogłoszenie wyników  Konkurs, występy chórów podczas mszy świętej celebrowanej przez Biskupa Łowickiego.
Bazylika Katedralna, Stary Rynek 24/30


27 X (niedziela)
Obiekty sakralne Łowicza i Ziemi łowickiej. Koncerty festiwalowe chórów

Mikołaj Zieleński urodził się ok.1550 r. w Warce nad Pilicą. Data śmierci określana jest około 1615 r. Działał na przełomie XVI i XVII wieku. Był kompozytorem łączącym elementy renesansowej polichóralności oraz barokowej monodii akompaniowanej. Od około 1608 roku był organistą oraz dyrygentem kapeli prymasa Wojciecha Baranowskiego w Łowiczu. Przypuszczalnie dzięki jego wsparciu Mikołaj Zieleński w 1611 roku wydał w Wenecji w drukarni Jacoba Vincentiusa dwa zbiory utworów kościelnych: „Offertoria totiu anni ( 56 utworów w stylu polichóralnym, kompozycje siedmio- lub ośmiogłosowe na dwa chóry z towarzyszeniem organów min. „Magnificat”) oraz „ Communiones totius anni” (utwory solowe, jak i duety, tercety. Oraz komunie cztero- i pięciogłosowe z towarzyszeniem organów, ale także innych instrumentów, jak skrzypce, puzony min. Laetentur coeli, O gloriosa Domina, Viderunt omnes fines terre, Vox in Rama.

Galeria zdjęć z II edycji festiwalu 2018r.